Haberler

Türkçe öğretiminde dil düzeyleri

1.  İlk Seviye

Konuşma: Henüz dili kullanamıyor. Birkaç soruya kalıp cevaplar verebilir.

Yazım: Harfleri ve adını bakarak yazabilir.

Dinleme: Genel kelimeleri ve yaygın deyimleri tanıyabilir fakat en basit konuşmalara bile katılamaz.
Diyaloglarda geçen basit cümleleri anlayabilir ve günlük konuşmalarda geçen durumları net konuşulduğunda anlayabilir. Kelimeleri tekrar etmek gerekebilir.    

Okuma: Alfabe, birkaç basit ve tanıdık kelimeyle sınırlıdır.

Toplam Saat: 20 Akademik saat.

Kelime Sayısı:  0 – 50 kelime.

2.  Basit Seviye

Konuşma: Öğretmen denetiminde sınıf ortamında sözlü olarak cevap verebilir. Dilin yapısına ve kelimelere hâkimiyet oldukça sınırlı olmakla birlikte vardır ancak günlük kullanımlarla sınırlıdır.

Yazım: Oldukça basit yazılı ödevleri yerine getirebilir en basit sorulara yazılı cevap verebilir.

Dinleme: Dikkatlice ve kontrollüce sunumları anlayabilir.

Okuma: Basit bir metini okuyabilir ayrıca tanıdık bir metindeki ana noktaları anlayabilir.

Toplam Saat:  20 – 50 Akademik saat.

Kelime Sayısı: 50 – 100 kelime.

3.   Orta Seviye

Konuşma: Diyalogları sürdürebilir ancak yapısal yanlışları yapmaya devam eder, kelime bilgisi eksikliği veya yanlış kullanımı sıklıkla yanlış anlamalara neden olacak kadar yetersizdir.

*  İletişim kurarken, genişçe bir kelime ve yapı bilgisini günlük konuşmalarda rahatça kullanabilir. Yapısal ve kelimeye bağlı yanlışlıklar hala sürer ancak diyalogları engellemez. Bazı bölümlerde ana dil kullanıcısı kadar rahat hareket edebilir.

Yazım: Rehberlik altında bazı tanımlayıcı metinleri yazabilir. Bağımsız çalışma durumunda kelime yetersizliği bütünlüğü bozabilir veya yapısal yanlışlara neden olabilir.

* Basit tasviri, öyküsel ve eğitsel metinler yazmaya başlayabilir. Yanlışlıklar hala sürer ve akıcılık için yardıma ihtiyaç vardır.

Dinleme: Basit diyalogları anlar fakat ağırca diyaloglarda hala zorlanmaya devam ediyordur.

* Tekrar söylemeye, açıklamalara ihtiyaç duyar. Günlük konuşmaları artık akıcı olarak yapabilmektedir.

Okuma:  Metni yapısal olarak tanıyabilir: tasviri, öyküsel, kurgusal olması gibi. Ana ve yan Fikirler arasındaki farklılıkları görebilir.

*  Tanıdık ve basit metinlerin yetkin olarak üstesinden gelebilir. Uzmanlık gerektirmeyen metinlerin okunmasında ana noktaları yakalamaya başlamıştır.

*  Orta Seviyeyi de iki kısımda ele aldım. Başlangıç ve son kısmı. Çünkü en geniş seviye Yüksek seviyeden sonra Orta seviyedir diye düşünüyorum. * kısımlar Orta seviyenin son kısmını ifade eden bilgilerdir.

Toplam Saat: 50 – 150 Akademik saat.

Kelime Sayısı: 200 –  500 kelime.

4.   Yeter Seviye

Konuşma: Geniş bir alanda diyaloga girebilir ve konuşmayı devam ettirebilir. Konuşma yapısal yetersizliklerden dolayı zaman zaman duraksayabilir. Fakat anlaşılma sorunu yoktur.

Yazım: Açıklayıcı ve öyküsel metinleri kolayca yazabilir. İş mektupları ve teknik konularla ilgili sınırlı da olsa kalem oynatır.

Dinleme: Sosyal ve iş ilişkileriyle ilgili konularda anadili kullanan kişiyi rahatça anlayabilir. Konuşmanın gidişatından bir sonuca varabilir ve daha az tekrara ihtiyaç duyar. Bir dersi ya da semineri dinleyebilir veya grafik ve görsel malzemelerin kullanıldığı bir konferansı takip edebilir.

Okuma: Terminolojiye boğulmamış ve Uzmanlık gerektirmeyen konuları rahatça okur.  

Toplam Saat: 150 – 400 Akademik saat.
Kelime Sayısı: 500 – 1000 kelime.

5.   İleri Seviye

Konuşma: Anadili konuşan birisiyle rahatça ve geniş bir konu alanında diyaloga girebilir. Ancak deyimleri kullanım durumu ve dikkatlice dinlenmesi durumunda ana dil kullanıcısı olmadığı anlaşılır.

Yazım: Yapısal durumlara dikkat ederek oldukça iyi yazabilir. Temiz tasviri ve öyküsel metinler kaleme alabilir. İzahat verici bazı metinleri yazmaya başlamıştır.

Dinleme: Söylev veren birisini bile dinleyebilir ancak hala yer yer tekrara İhtiyaç duyar.

Okuma: Kendi alanıyla ilgili uzmanlık gerektirmeyen konuları rahatça okur, gazete makalelerini takip edebilir, tartışma metinlerini deşifre edebilir.

Toplam Saat: 400 – 600 Akademik saat.
Kelime Sayısı: 1000 – 2000 kelime.

6.  Yüksek Seviye

Konuşma: Ana dili konuşanla iletişim kurmada sorunu yoktur. Ancak ana dil kullanıcısı olmadığı çok seyrek de olsa yapacağı yanlışlardan anlaşılabilir. Kendine güveni tamdır.

Yazım: Ehliyetli bir şekilde ve oldukça iyi yazabilir. Düşüncelerini çok iyi bir netlikte ifade edebilir.

Dinleme: Ana dili konuşanı mükemmel bir şekilde anlayabilir. Sadece argoda ufak tefek eksiklikleri vardır.

Okuma: Her konuda rahatça okuyabilir.  Sadece çok seyrek bilinen mesleki terim ve kelimelere yabancı olabilir.

Toplam Saat: 600 – 900 Akademik saat.
Kelime Sayısı: 2000 ve üzeri.

Hazırlayan: Ahmet Aydın

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu