Sağlık

Hacamat Hangi Hastalıklarda Tavsiye Edilir?

Kişi bilmediğine önem vermiyor. Bu durum hacamat için de geçerli. Hacamat konusunda yeni şeyler öğrendikçe ne kadar da çok faydalı etkisi varmış diyor ve hayretler içinde kalıyorsunuz.

Hacamat tedavisi, tamamlayıcı bir tedavidir. Tamamlayıcı tedaviler, doğrudan hastalığa yönelik olmadığından, vücutta bozulan dengeyi tekrar sağlama açısından faydalı olmaktadır. Bu açıdan pek çok hastalıkta hacamatın faydalı olduğu görülmektedir. Hacamat, modern tedavi tarzları uygulandıktan sonra başvurulabilecek yardımcı bir metottur. Aslında hacamat yaptırmak, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir sünnettir. Hacamat mutlaka bir hastalık olduğunda değil, hastalık gelmeden, önleyici hekimlik maksadıyla da yaptırılır.

Şu rahatsızlıklarda hacamat tavsiye edilmektedir:

 1. Kas-iskelet sistemini etkileyen ağrı durumları: Bel ve sırt ağrısı (lumbago), bel ve boyun fıtığı ağrıları, fibromiyalji ve fibrosit, diz osteoartrit ağrısı, omuz ve boyun ağrısı, travma veya kırık sonrası ağrılar.
 2. Kalp ve damar hastalıkları: Ödem, hipertansiyon, kalp ritm bozuklukları (aritmi), kalp ağrısı (anjina pektoris), bacakta damarda pıhtı (vasküler tromboz).
 3. Çeşitli kan hastalıkları (hematolojik bozukluklar): Talesemi (Akdeniz anemisi), Orak hücre anemisi, sideroblastik anemi, hemosiderozis, hemokromatozis.
 4. Bazı deri hastalıkları: Akne vulgaris (ergenlik sivilcesi), atopik dermatit (alerjik deri hasarı), kronik sebebi belli olmayan ürtiker (deride aşırı kırmızılık).
 5. Bazı genetik çocuk hastalıkları: Alkaptonuri, amonyum zehirlenmesi, pentozüri, fruktozemi, galaktozemi, gangliozidozis, Gaucher hastalığı, glikojen depo hastalığı, homosistinemi, mukopolisakkaridozlar, Neimann-Pick hastalığı, fenilketonüri.

6.Ruh-sinir (nöropsikiyatrik) hastalıkları:Uykuda kol felci, karpal tünel sendromu, erken beyin enfarktüsü, epilepsi, baş ağrısı ve migren, inme (felç), trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) , bazı psikiyatrik durumlar.

 1. Kötü huylu urlar: Kanser, lösemi, lenfoma ve çoklu miyeloma (Kahler hastalığı).
 2. Metabolik hastalıklar: Gut hastalığı, tiroit hastalıkları (hipertiroidi, guatr), hormonel dengesizlik durumları (kadınlarda kıllanma gibi erkeklik belirtileri), kan yağlarında (LDL ve trigliserit) ve kolesterolde yükselme (hiperlipidemi ve hiperkolesterolemi).
 3. Enfeksiyon hastalıkları: Sellülit, diyabetik ayak, bazı virüs enfeksiyonları (mesela, herpes zoster, grip, diğer bulaşıcı gripler, viral hepatit B ve C.
 4. Solunum ve Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları: Astım, kronik sinüzit, hareket hastalığı, orta kulak iltihabı (otitis media), kronik bademcik iltihabı.
 5. Otoimmün hastalıklar:Bu hastalarda normalde yabancı mikrop ve organizmalarla mücadele eden antikorlar, kişinin kendi vücut dokularına karşı savaş verirler ve kendi hücre ve dokularını tahrip ederler. Belki de hekimlerin en çok çaresiz kalıp istemedikleri halde kortizon gibi ilaçları vermek zorunda kaldıkları hastalık grubudur. Ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, Graves hastalığı, Haşhimato hastalığı, akantozis nigrikans, Addison hastalığı, otoimmün anemi ve pernisiyöz anemi, soğuk aglutinin hastalığı, goodpasture hastalığı, insülin bağımlı şeker hastalığı, MS hastalığı (multipl skleroz), myastenia gravis, skleroderma (sistemik skleroz) ve vitiligo.
 6. Mide-bağırsak hastalıkları: Gastrit, zehirlenme (zehir, gıda veya ilaç alımı sebebiyle), irritabl bağırsak sendromu, kron hastalığı, ülseratif kolit.
 7. Ağır metal zehirlenmesi.
 8. Kimyasallar, kanserojenler, böcek ilaçları ve organik fosfor bileşiklerinin yol açtığı zehirlenmeler.
 9. Aşırı dozda ilaç alımı.
 10. Böbrek hastalıkları:Böbrek hasarı, akut ve kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom ve glomerulonefrit.
 11. Tütün ürünlerinin sebep olduğu rahatsızlıklar.

Yaz Olimpiyat Oyunları’nın en çok madalya kazanan (23) sporcusu ABD’li yüzücü Michael Phelps’in sırtındaki lekeler, hacamat yöntemiyle yarışlara hazırlandığını gösteriyor.

            Merak Edilen Bazı Hususlar

Hacamat öncesi veya sonrası beslenme ile ilgili olarak ilmi bir makale veya araştırma olmamasına rağmen çok sıkı diyet takibi istenmektedir. Tedaviden bir gün önce protein (et, süt, peynir, yumurta vs.) yenmemesi tavsiye ediliyor. Böyle bir diyet aslında müspet bir tavsiye olmakla birlikte tedavinin sonucunu etkileyen bir durum olup olmadığıilmi bir çalışma ile ispatlanmış değildir. Tedaviden sonra diyet uygulanması tavsiye edilmez. Tedaviden önceki 4–5 saat içinde yemek yememiş olmak midenin boş olması gerektiği için önemlidir.

Tedavi esnasında genellikle erkeklerde geçici bayılmalar olabilmektedir. Burada ağrı, acıveya kanamaya karşı önceden şartlanmış olmanın veya kesik atarken ortaya çıkan ağrının etkisi vardır. Bayılma korkulacak, tehlikeli bir durum olmayıp hastanın uzanması ve ayaklarının yukarı kaldırılması, yani beyne kan akışının sağlanmasıyla kısa sürede geçmektedir.

Hacamat tedavisinde, maddi olmayan bazı hastalık yapıcı unsurların vücuttan temizlendiğine inanılır, ancak bunun da ilmi bir ispatı söz konusu değildir. Bazı hastalar buna inanarak tedavi olmak isterken bazıları buna inanmadığını belirtmektedir. Şahsen hacamat sonrası rahatlamada bu tür bir tesirin varlığına inanıyorum. Hacamat tedavisine başlamadan hekim ve hasta abdestli olmalı, tedavi esnasında sürekli olarak Ayet-el Kürsi veya başka ayet ve dualar her ikisi tarafından okunmalıdır.

Hacamat tedavisi için uygun aylar ve günlerden bahsedilir. Bu konuda da ilmi bir çalışmaya rastlamak neredeyse mümkün değildir. Mevsimlerin, ay ve günlerin bazı hastalıklar veya anormal durumlar ile ilgili olabileceği konusunda bazı makaleler vardır, ancak hacamatla ilgili henüz bir araştırma yoktur. Bu durumun makul olduğunu söylemekle birlikte farklı günlerin etkisi konusunda mutlaka çalışma yapılmalı ve tecrübeler paylaşılmalıdır.

Hacamat tedavisinde, vücuttan çıkan kanın miktarı ciltte uygulanan bölgeye göre, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tedavide asla aşırı kan almak hedeflenmemelidir. Literatürde aşırı ve sık hacamata bağlı olarak anemi (kansızlık) ve onun yol açtığı kalp yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Hacamat hem vücudu temizlemekte hem de sinir uçlarını uyararak bilhassa beyin ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Sonuç olarak sadece kan alınarak veya derin dokunarak da tedavi yapılmaktadır.

Tedaviden bir hafta önce aspirin veya diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa kesilmelidir. Kişinin belirgin kansızlığı (anemi) varsa tedavi yapılmamalıdır. Tedavi edeceğiz derken zarar da verilebilir. Bazı hekim olmayan uygulayıcılar, hacamat tedavisinin çok kan alınsa da sık yapılsa da zarar vermeyeceği gibi yanlış bilgiler vermekte veya bunu uygulamaktadır. Bal, Kur’an’da şifa olarak tavsiye edilir ancak aşırı alındığında balın da zararlı olacağı kesindir.

Hacamat tedavisinde jilet gibi kesici aletler ve kupalar sadece bir kişide uygulanmalıdır. Kan ile bulaşan hastalıkları engellemek için hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

HACAMAT HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ…

İtiraf etmeliyim ki hacamat konusunda ilk akademik makaleyi okuduğumda çok şaşırmıştım. Deney hayvanlarında yapılan bir çalışma, hacamatın kalp krizine iyi geldiğiyle ilgiliydi. Laboratuvar hayvanlarında kalbin bazı damarlarını bağlayarak krize sebep olmuşlar, daha sonra bu hayvanlara hacamat uygulamışlar. Çalışmanın takip ettiği sürecin sonunda kriz geçiren kalbin kas tabakasını incelediklerinde, kriz geçirdikten sonra ölen kalb kası hücrelerine ait sahada büyük oranda bir azalma ve gerileme tespit etmişler. Hatta aynı hayvanlardaki kalb ritmi, hacamat sonrasında düzelmiş. Daha sonra insanlarda yapılan başka bir çalışmada, hacamat uygulamasının kalb ritminde gözle görünür olarak düzelmelere sebep olduğunu okuyunca, bu konuya ne kadar yabancı kaldığımı bir kere daha fark etmiştim.

Son yıllarda bütün dünyada tamamlayıcı tıpla birlikte hacamata karşı ilginin gittikçe arttığı görülmektedir. İnsanlar çoğunluk itibariyle modern tıp uygulamalarına güvenmekle birlikte, bilimdeki gelişmelerin ve modern tıbbın bütün hastalıklara çare olamadığı gerçeğini de kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla modern tıbbın büyük bütçelere rağmen çaresiz ve aciz kaldığı durumlar, insanları hem daha ucuz, yan tesiri çok daha az olabilecek arayışlara itmektedir.

Günümüzde insanoğlunun en önemli problemlerinden biri de ağır metal zehirlenmeleridir. Havadan, yediğimiz sebze ve meyvelerden, balıklar gibi deniz ürünlerinden bile kurşun, cıva, kadmiyum, stronsiyum, gümüş ve alüminyum gibi zehirleri alıyoruz. Böbrekler tarafından süzülmesi ve idrarla atılması mümkün olmayan bu metalleri vücudumuzda metabolik süreç içinde parçalayıp zararsız hale getirecek bir mekanizma da olmadığından, bu ağır metallerin birikmesinin kanser dâhil, adını bile bilmediğimiz birçok hastalığa sebep olduğu tespit edilmiştir.

Turgut Özal Üniversitesinde bir grup araştırmacının başlattığı çalışmanın birinci bölümünde, koldan alınan kana kıyasla, ağır metallerin hacamat kanında, 8–9 kat daha fazla olduğu ispatlanmıştır. Bu çalışmadan anlaşılacağı üzere hacamat sayesinde, böbreklerin atamadığı, karaciğerin parçalayamadığı toksik ağır metaller, vücuttan atılıp temizlenebilmektedir. Ağır metaller vücuttan normal bir metabolik süreçle atılamadığı için, vücudun bir nevi “geçici çöplüğü” gibi isimlendirebileceğimiz lenf sistemiyle irtibatlı deri altı dokuları arasında biriktirilmektedir. Deri altı lenf sisteminin belli bir taşıma kapasitesi olduğundan uzun yıllar hayatî organlara zarar vermemesi için burada biriktirilen çöp mesabesindeki bu ağır metallerin hacamatla çekilmesi vücutta ciddi bir rahatlamaya sebep olmaktadır. Kısacası, hacamat yaptırmakla, böbreklerin temizleme görevine yardımcı olunmaktadır. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hasta olmasak bile yılda iki defa hacamat yaptırmamızı tavsiye etmektedir. Bu bize önemli bir koruyucu hekimlik tavsiyesidir.

Akupunktur gibi bazı uygulamaların kaynağı Çin olsa bile, Hacamat uygulamasının kaynağı Çin değildir. Bizzat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından tavsiye edilmiştir, bu yüzden hacamatı, bir Tıbb-ı Nebevî uygulaması olarak kabul etmeliyiz. Çin tıbbında geçen kupa tedavisinin uygulanma biçimi ve gâyesi ise tamamen farklıdır. Çin ıslak kupa tedavisinde, deriye önce kesik uygulanmakta, ardından da sadece bir kere kan çekilmektedir. Halbuki Tıbb-ı Nebevî’de tavsiye edilen hacamatta, önce vakum uygulanır. 2–3 dakika kupanın vakumladığı deri altı bölgesinde toksinlerin toplanması beklenir. Daha sonra oluşan şişliğe kesik uygulanır ve kan pıhtılaşıncaya kadar iki-üç kere kupa boşaltılarak yeni çekmeler yapılır.

Önce vakumun uygulanması, aslında bir çeşit anestezi tesirine sebep olur. Bu önemli farktan dolayı, Çin uygulamasında önemli derecede ağrı hissedilir. Hâlbuki hacamatta ağrı yok denecek kadar azdır. Bu yüzden hacamat uygulaması aslında bir akupunktur tesirine de sahiptir. Hacamatın hem kanı temizleme, hem de akupunktur benzeri, derin dokunma ve sinirlerin uygun şekilde uyarılması gibi faydaları da mevcuttur.

Çin kupa uygulamasında deri altında bir sıvı bariyeri yoktur. Halbuki hacamatta önce çekilen kupanın vakum gücü ile kesik yapılmadan deri altında toplanan hücreler arası sıvılarla bir çeşit sıvı bariyeri meydana getirilir. Bu bariyer sayesinde Çin kupa uygulamasında deri dokusu ve altındaki kılcal (kapiller) damarlar epeyce zedelenirken hacamatta kesik, sadece derinin üst tabakalarına ve altındaki sıvıya atıldığından bu çeşit bir hasar ortaya çıkmaz.

Çin kupa uygulaması ile sadece kanatmak hedeflenmektedir. Bundan dolayı kesik öncesi vakum uygulanmaz. Bu durumda dışarıya yalnızca kan alınarak sadece vücuttan bir miktar kan alınması sağlanır. Halbuki hacamat uygulamasında kesi öncesi vakumla (kuru kupa) sadece damarlardaki kan değil, doku ve hücreler arasındaki birikmiş zehirlerin ve ağır metallerin dışarıya boşaltılması sağlanır. Kesi öncesinde yapılan vakumla, sırt derisi altında birikmiş zehirler kan damarlarına yönlendirilir. Bu şekilde sadece kan alınmakla kalmaz, ayrıca sırttaki ağır metaller dışındaki organik zehirlerin de böbreklere ve oradan da idrarla dışarıya atılmaları sağlanmış olmaktadır.

Çin tıbbında daha çok kan alınarak kansızlık ve kalb yetmezliği gibi komplikasyonların oluşma riski fazladır. Hacamatta ise kandan ziyade doku sıvıları dışarı alındığından, aşırı bir kanatma yapılması hedeflenmez. Burada bir başka suiistimal ve kandırmaca da kan verme konusunda yapılmaktadır. Bazıları hacamatın faydalı olduğunu kabul ediyor gibi yapıp, hacamata gerek olmadığını ve koldan normal şekilde kan aldırmanın da aynı faydayı verebileceğini söylemektedir. Ağır metal ve oksidatif zehir oranının, hacamat kanında, koldan alınan kandan çok daha yüksek olması, bu iddianın geçersiz olduğunu göstermektedir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, hacamatta sadece kan değil, doku aralıklarına sıkışmış hareketsiz sıvılar da dışarıya boşaltılmaktadır.

Elbette burada, kan vermenin yanlış veya faydasız olduğunu iddia etmiyoruz. İhtiyacı olana kan vermek çok faydalı ve belki de Allah’ın izniyle, hayat kurtarmaya bile vesile olabilen bir uygulamadır. Ancak kan verince hacamata gerek yok diye düşünmek doğru değildir.

Netice olarak hacamat, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından tavsiye edilmiş bir tıp uygulamasıdır. Konuya bu açıdan bakarak daha bilimsel yaklaşılmalıdır. Zaten araştırmanın planlanan ileri safhalarında ağır metaller ve toksinler dışında, hacamat kanını almadan önceki ve sonraki diğer kan değerlerine bakılarak, hormonlar, enzimler, lipid profili bakımından da mukayeseli çalışmaların yapılması planlanmıştı. Ayrıca kalb EKG, beyin EEG grafiklerinin de kontrol gruplarıyla mukayeseli olarak yapılması gerekmektedir.

Fakat Türkiye’deki siyasî çalkantıların sebep olduğu haksız muamele, bu çalışmaları da engellemiş bulunmaktadır. Bu çalışmaları yapan ekipler dağıtılmış ve çalışmanın yapıldığı Turgut Özal Üniversitesi kapatıldığından bilimsel araştırmalar da yarım kalmıştır. Ancak insanlığa faydalı olmanın ve Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetinin sağlık için ne kadar faydalı olduğunu duyurmanın bir yeri ve zamanı yoktur. Çalışmalar şimdi onlarca bilim adamı ekibi tarafından dünyanın beş ayrı ülkesinde yine devam ettirilmektedir.

Hacamatın Faydaları

1- Koruyucu hekimlik: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) koruyucu sağlık uygulaması olarak yılda iki defa hacamat yaptırmayı ümmetine tavsiye etmiştir. Burada genel olarak kanda ve lokal olarak da doku aralıklarında biriken hastalık yapıcı zararlı maddelerin temizlenmesi ile beden sağlığı korunmaktadır (Altern Integ Med, 2013, 2: 1-16).

2- Kan ve doku sıvılarından biyokimyevi temizlik: Hacamatın en önemli etkisi olarak gösterilmektedir. Hacamat tedavisiyle kan; trigliserit, kolesterol, LDL, ferritin ve ürik asitten önemli derecede temizlenir (Med J Cairo Univ, 2010, 78: 311-315), ayrıca otoantikorlar ve benzeri zararlılardan temizlenme söz konusudur (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51). Trigliserid, kolesterol ve LDL miktarı kanda yükselirse damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp krizi, damar tıkanıklıkları ve felçler ortaya çıkmaktadır. Ferritin demir deposudur ve demir vücutta yükselirse başta kalp ve karaciğer olmak üzere ölüme kadar giden ağır hastalıklar ortaya çıkar. Demiri vücuttan atmanın belki de en kolay yolu hacamattır. Ürik asit, aşırı et yiyenlerde genetik yatkınlıkla birleşince gut hastalığına sebep olur. Otoantikorlar, birçok hastalığın sebebidir. Hacamat bu maddelerden kanı ve dokuları temizlemektedir.

3- Boşaltım: Hacamat böbreklere benzeyen ancak böbreklerin muvaffak olamadığı bazı büyük moleküllerin boşaltımına sebep olmaktadır. Bu zararlı maddeler globülinler, antikorlar, romatoid faktör, ayrıca trigliserit, kolesterol, LDL ve benzeri zararlı maddelerdir (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).

4- Detoksifikasyon: Hacamatın yukarıda sayılan temizleme ve boşaltım etkileri içerde üretilen ya da dışardan vücuda giren zararlı maddelerin hacamatla zehirlerinin önlenmesine sebep olmaktadır ki buna detoksifikasyon denilmektedir (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

5- Metabolik: Hacamat yapılan bölgede kan akımı hızlanmaktadır. Bu durumda oradaki hasta veya cansız hücreler daha iyi beslenmekte ve canlanmaktadır (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

6- Farmakolojik: Hacamatın ilaçların etkisini artırdığı ve böylece ilaç ihtiyacını azalttığı ifade edilmektedir (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

7- Ağrı azaltıcı: Hacamat ile uygulanan alandaki ağrıya sebep olan kimyevi maddeler, inflamasyon yapıcı maddeler, ağrı uyarıcı maddeler seyreltilir ve ağrıya hassas yapılardan uzaklaşılır. Bu bilgi hacamatın ağrıyan bölgeye yakın yapılmasının daha faydalı olduğunu göstermektedir. Hacamat deri altındaki sertlik ve yapışıklıkları azaltarak kronik ağrı seviyesini düşürmektedir. Hacamattan hemen sonra ağrı azaltıcı endorfin, dinorfin ve enkefalinlerin beyin sıvısında yükseldiği bulunmuştur (Neurosci Lett, 2004, 361: 258-261). Ayrıca, özellikle kronik ağrının taşıyıcısı olan, yani ağrının hissedilmesinde en önemli madde olan P maddesinin hacamat ile azaldığı tespit edilmiştir (Zhongguo Zhen Jiu, 2013, 33: 678-681).

8-Anti-inflamatuar (iltihap giderici): Hacamatın iltihaplı sellülitte bakteri ve toksinleri uzaklaştırdığı bulunmuştur (Journal of Basic and Applied Sciences, 2011, 7: 123-125). Ayrıca, hacamatın iltihap yapıcı maddeler (SIL-2R), otoantikorlar ve ESR, CRP gibi akut faz iltihap maddelerini kandan temizlediği ispatlanmıştır (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).

9- Hemodinamik (kanı hareketlendirici): Hacamat anormal kan ve sıvı birikintilerini dağıtır. Kan akımı ve dolaşımını hızlandırır. Aşırı sıvıları boşaltarak hipertansiyonu tedavi eder (Med J Cairo Univ, 2010, 78: 311-315).

10- Hematolojik: Hacamat ile ölmüş kan hücreleri, patolojik kan ürünleri temizlenir. Bunların içinde en önemlisi de talasemi denilen Akdeniz anemisinde kanda aşırı biriken demirdir (Eur J Ecocardiogr, 2008, 9: 585-586).

11- Hemostatik (kanama durdurucu): Vakum ile deri altına çekilen kan dışındaki sıvılar, kanatma sonrasında kanamanın aşırı olmasının önüne geçmektedir. Bu fayda hacamatın Çin kupa uygulamasına ilave bir üstünlüğü olarak kabul edilebilir. Bu sayede hacamat ile kişinin aşırı kan kaybetmesinin önüne geçilmektedir (American J Clin Pathol, 2008, 130: 811-815).

12- Homeostatik (dengeleyici): Belki de hacamatın en önemli faydalarından birisi dengeleyici etkisidir. İlaçların faydaları yanında yan etkileri olmaktadır. Hacamatta ise dengeleme etkisi vardır. Yani bir faktör aşırı derecede artmışsa onu azaltmakta veya aynı faktör azalmışsa onu artırmaktadır. Bu son derece önemli bir faydadır (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

13- Dolaşım: Hacamat vücutta nitrik oksit (NO) salgılanmasını artırmaya vesile olmaktadır. NO ise dokuları besleyen küçük damarları açmaktadır. Kan akımının artmasına sebep olarak hem hacamat bölgesinde hem de bütün bedende kan dolaşımını ve doku beslenmesini artırmaya vesile olmaktadır (Leukemia, 1998, 12: 1461-1466; Zhongguo Zhe Jiu, 2011, 31: 932-934).

14- Solunum: Astım hastalarında hacamata bağlı şikayetler azalmaktadır. Solunum fonksiyon testlerinde belirgin artış bulunmuştur. Ayrıca astımda alerjiye sebep olan eozinofil katyonik protein ve eozinofil sayısı azalmaktadır (Indian J of Physiotherapy and Occupational Therapy, 2011, 5: 122-126).

15- Nörolojik (asabi): Ağrı azaltıcı etkisi ve yüksek tansiyonu tedavi edici etkisi ile nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır (Amercan J Chin Med, 2008, 36: 37-44).

16- İmmünolojik (bağışıklıkla ilgili):

 1. a) Akyuvar ve hususiyetle lenfositlerin sayısını artırarak bağışıklığı uyarmaya vesile olur (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).
 2. b) Mikrop öldürücü (antimikrobiyal), bağışıklığı düzenleyici (immunomodulator) ve damar genişletici (vazodilatatör) hususiyetlere sahip NO salgılanmasının artmasına vesile olur.
 3. c) Bağışıklık sisteminin gücünü, yardımcı T hücreleri (helper), interlökin II, interferon-gama, kompleman 3, kompleman 4, IgG, IgA ve IgM antikorlarının miktarlarını artırmaya vesile olur (Zhonggue Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 2006, 26: 984-987).
 4. d) Bağışıklık sistemini baskılayan T hücreleri, IgE, interlökin 4 ve interlökin 10 gibi maddeleri azaltmaya vesile olur.

17- Kozmetik: Deri altı yapışıklıkları, şişlikleri, kronik iltihapları ve sertlikleri gidermeye vesile olur (Journal of Pain, 2009, 10: 601-608). Ayrıca, vitiligo hastalığında hacamatın faydalı olduğu ispatlanmıştır (Dermatol Surg, 2013, 39: 406-411). Ayrıca, bacak derisindeki kırışıklıklar için hareketli kupa uygulamasının faydalı olduğu bulunmuştur (Indian J of Traditional Knowledge, 2015, 14: 359-364).

18- Damarlanma (angiogenez) üzerine faydası: Hacamat vücutta nitrik oksit (NO) salgılanmasına sebep olur (Altern Integr Med, 2013, 2: 1-16). Nitrik oksit, damarları genişletmede ve yeni damar gelişiminde önemli bir maddedir. Özellikle damar sayısını artırmada görevli VEGF maddesinin kanda yükselmesinde rol alır. Yaşlandıkça tıkanan damarların yerine geçmek üzere yeni damar oluşumu önemlidir. Bilhassa yaşlandıkça, kalb damarları damar sertliği sebebiyle tıkanmaktadır. Tıkanan kalb damarlarının yerine yeni damarların üretilmesine nitrik oksit vesile olmaktadır.

19- Fizyoterapi faydası: Hacamatın boyun ve omuz ağrılarına çok iyi geldiği ispatlanmıştır (Complement Ther Clin Prat, 2016, 23: 30-33; Evid Based Complementary Altern Med, 2012, 2011; Acupunc Med, 2013: 010385). Ayrıca felçli hastalarda hacamatın kaslar üzerine faydalı etkileri ve hastanın konuşmasını düzeltmede etkili olduğu bulunmuştur (Clin Exp Hypertens, 2010, 32: 423-425).

20- Hastalık sebeplerini (predispozan faktörler) ortadan kaldırma faydası: Hacamat birçok hastalığın sebebi olan yüksek tansiyonu azaltır ve baş ağrısının önemli bir sebebi olan trigeminal nevraljiyi tedavi eder (J Tradit Chin Med, 1997, 17: 272-274). Damar tıkanıklıklarının sebebi olan kolesterol ve diğer kan yağlarını azaltır (Med J Cairo Univ, 2010, 78: 311-315). Gut hastalığının sebebi olan ürik asit seviyesini azaltır (Med J Cairo Univ, 2010, 78: 311-315).

21- Karaciğeri koruyucu faydası: Kanda karaciğere zararlı maddeleri temizleyerek karaciğere faydalı olur. Vücuttan demir atılımına sebep olarak karaciğere faydalı olmaktadır. İlaçların etkisini artırarak karaciğere daha az zararlı ilaç kullanımına vesile olur (Egypt J Immunol, 2005, 12:39-51).

22- Kalbi koruyucu faydası: Deney hayvanlarındaki kalb krizinde hacamat uygulamasının ölü kalb kası büyüklüğünü azalttığı ve aritmilere iyi geldiği bulunmuştur (Chin J Physiol, 2012, 55: 253-258). Hacamatın kan yağlarını ve kolesterolü azaltması da kalb sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca, hacamatın insanlarda kalb ritmini dengelediği ve kalb ritm bozukluklarında faydalı olabileceği bulundu (J Altern Complement Med, 2014, 20(4): 318-321).

23- Beyin ve sinirlere faydası: Hacamat herpes virüsüne karşı hem koruyucu ve hem de tedavi edicidir (PLoS One 7: e31793). Ayrıca kanı temizlediğinden ve ilaçların yan etkilerini azalttığından beyin ve sinirler için koruyucudur (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).

24- Böbrekleri koruyucu faydası: Hacamat ikinci bir böbrek olarak vazife yapmaktadır. Hatta böbreklerin dışarı atamadıkları büyük yağ ve protein molekülleri ve ağır metallerin vücuttan atılmasında görev yaparak böbreklerin aşırı yükünü azaltmaktadır. Zehirleri atarak böbrekleri korumaktadır.

25- Tansiyon düşürücü (antihipertansif) faydası: Birçok çalışmada tansiyonu düşürdüğü bulunmuştur.

26- Alerji azaltıcı (anti alerjik) faydası: Hacamatın alerjiye sebep olan maddeleri (IgE, IL-2 ve C3) vücuttan temizlediği ve kronik idiyopatik purpura gibi hastalıklara faydalı olduğu rapor edilmiştir (Egyptian Dermatology Online Journal, 2013, 9: 79-82). Hacamatın bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bulunmuştur (Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 2006, 26: 984-987).

27- Mikroplara karşı (anti mikrobik) faydası: Hacamat kanda nitrik oksit ve mikrop öldürücü peptitlerin üretimine sebep olarak mikroplara karşı vücudun direncini artırır (Indian J Pharmacol, 2008, 40: S17-20).

28- Virüslara karşı (anti viral) faydası: Hacamatın herpes virüs hastalıkları ve viral hepatit tedavisinde faydalı olduğu rapor edilmiştir (Int J Cardiol, 2010, 140: 19-23; PLoS One 7: e31793). Hacamat ile kanda yardımcı hücreleri (T helper cells=CD4+), interleukin-2 (Il-2), interferon-gamma, complement-3, complement-4, immunoglobulinler IgA, IgG and IgM seviyelerinin arttığı ve IgE, IL-4, IL-10 and CD8+ seviyelerinin azaldığı ve bunun viral hastalıkların tedavisinde olumlu sonuç verdiği bulunmuştur (Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 2006 26: 984-987).

29- Romatizmaya karşı (anti romatizmal) faydası: Hacamat uygulamasının kanda otoantikorları azalttığı bulunmuştur. Otoantikorlar bedende kendi dokularına karşı savaş veren antikorlardır ve kendi dokularını tahrip ederek romatizmal çok sayıda hastalığa sebep olmaktadır. Hacamat ayrıca otoimmün hastalıklara sebep olan iltihap yapıcı maddeleri vücuttan atmaya vesile olmaktadır. Romatizmal hastalıklarda kanda hızla yükselen akut faz reaktanları denilen ESR ve CRP gibi maddelerin kandan temizlenmesine ve azalmasına vesile olmaktadır (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).

30- Kansere karşı (anti kanser) faydası: Hacamat tedavisinin T hücre (lenfosit) sayısını artırarak bağışıklığı güçlendirdiği bulunmuştur. Kanser ilaçlarının etkisini kuvvetlendirdiği rapor edilmiştir. Kanser hücresi sayısını artırarak kanserin büyümesine ve yayılmasına sebep olan maddelerin miktarını azaltarak kanser büyümesinin önüne geçtiği söylenebilir (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51). Ayrıca hacamat NO miktarını artırır ki NO kanser hücrelerini öldürdüğü tespit edilen bir maddedir (Leukemia, 1998, 12: 1461-1466).

31- Genel durumu düzeltme üzerine faydası: Bağışıklığı iyileştirerek, kan dolaşımını hızlandırarak ve hastalık yapıcı zehirli maddeleri vücuttan atarak vücudun genel durumunda iyileşmeye vesile olmaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)  hacamatın hasta olunmasa bile yılda iki defa yapılmasını tavsiye etmiştir.

32- Psikolojik faydası:Hacamat vücuttaki birikmiş statik elektriği boşaltarak stres, kaygı (anksiyete) ve diğer ruhsal sıkıntıları azaltmaktadır.

Sonuç olarak hacamat uygulaması, sinir uçlarına akupunktur benzeri uyarıcı etkisiyle hem fiziksel, statik elektriği boşaltarak hem psikolojik (zihni ve hissi), hem de zehirler ve diğer birikme eğilimindeki maddelerden vücudu temizleyerek bedensel (somatik) etkilere sahip çok faydalı bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.

Bütün bu faydalı etkilerle birlikte hacamatın bir tamamlayıcı tıp uygulaması olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazımdır. Bunun anlamı şudur: Önce hekimlere müracaat edilecek ki bunu Efendimiz de (sallallahu aleyhi ve sellem) tavsiye etmiştir. Modern usullerle teşhis ve modern tedaviler tamamen yapılmalıdır. Hacamat bu tedaviler yapıldıktan sonra eksik kalan kısmı tamamlamak üzere kullanılabilir. “Hekime, hastaneye gitmeye gerek yok” veya “İlaçlarını bırak, hacamat yapalım, geçer” iddialarına karşı hassas, tedbirli ve ferasetli olmamız gereklidir. Hacamatta fazla kan alınırsa daha faydalı olur anlayışından da kaçınmamız gereklidir. Aşırı kan alınmasının, kansızlık ve kalb yetmezliği gibi tehlikeli sağlık problemlerine sebep olduğu unutulmamalıdır.

Yazar: Prof. Dr. Ömer Serranur

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu