Dünya

Ahıska Türkleri’nin STK Başkanları, Ziyattin Kassanov’un istifasını istedi

Ahıska Türkleri'nin STK Başkanları, Kanaat Önderleri ve Gençlerinden Ortak Basın Bildirisi

Ahıska Türkleri’nin STK Başkanları, kanaat önderleri ve Ahıska Türkü gençler yayınladıkları ortak basın bildirisiyle, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyattin Kassanov’un istifasını istedi.

Çeşitli Ahıska Türkü sivil toplum kuruluşları (STK) ve kanaat önderlerinin ortak imzasıyla yayınlanan bildiri şu şekilde:

Sevgili hemşerilerimiz,

Sizleri derin saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Son günlerde yaşanan ve hepimizi derinden üzen bazı talihsizlikler üzerine dünyadaki Ahıska Türklerini temsil eden çeşitli STK başkanları, toplumun kanaat önderleri ve gençler olarak bir bildiri yayımlamak lüzumunu hissettik.

Bilindiği üzere Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), kurulduğundan bu tarafa üç seçim dönemi geçmiş olmasına rağmen aynı kişinin genel başkanlığıyla yönetilmektedir. Bu kuruluşun tüzük ve delege yapısı, baştan beri tek kişi (Ziyattin Kassanov) endeksli olarak hazırlanmış; bu durumun devam etmesi için de tüzükle defalarca oynanmıştır. Bundan dolayı, DATÜB tek bir şahsın elinde kalmıştır. Böylece yapılan çalışmaların ve harcamaların denetimi imkânsız hâle gelmiş; adeta keyfî bir yönetim anlayışı hâkim kılınmıştır.

Böylece, temel gayesi Ahıska Türklerini tek bir çatı altında toplamak, en iyi şekilde temsil etmek, insanlarımızın sorunlarına çözüm getirmek olan DATÜB asıl amacından sapmıştır.

Bu gidişin yanlış olduğu daha önce defalarca dile getirilmiştir. DATÜB Başkanı, bu uyarılara aldırmadan bildiğini okumuş hatta kendi oğlunu DATÜB Gençlik Kolu’nun başına getirmekten çekinmemiştir. Yine bütün uyarılara rağmen geçmişi arızalı bazı kişileri yönetime almıştır.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Rusya’da ortaya çıkan başka bir DATÜB çıbanı bardağı taşırmıştır. DATÜB Rusya temsilcisi Mansur Allazov, geçenlerde PKK terör çetelerinin Türkiye’ye karşı silahlı eylemler başlatmasının 34. Yıldönümü için düzenlenen bir törene katılmış ve burada bir konuşma yapmıştır. Düzenlenen toplantıyı takdir etmiş, soykırım teranesi ve isyandan bahsederek alkış almıştır. Bu şahsın konuşmasında kullandığı ifadeler halkımızın kalbini kanatmıştır.

Türkiye aleyhine konuşma ve protestoların olduğu bir programda Ahıska Türkünün ne işi olabilir ki? Bizim halkımız, aziz ülkemiz Türkiye aleyhine yapılan bir faaliyeti normal karşılayabilir mi? İşte DATÜB temsilcisi maalesef bunu yapmış, hatta katkıda bulunmuştur! Bu da yine sosyal medyada DATÜB adıyla yer almış ve büyük yankılara sebep olmuştur!

Bu hadiseyi bir yanlışlık olarak görüp geçemeyiz! Bunca sürgün ve facialar zamanında bile halkımız Türklüğüne ve Türkiye’ye toz kondurmamıştır.  Asla affedilemeyecek bu ihanetin sorumlusu olarak sadece Mansur Allazov adlı şahsı görecek kadar saf değiliz. Bu şahsa “DATÜB Temsilcisi” unvanını kim verdi? Bir şahıs verdiyse o şahıs, bir yönetim kurulu verdiyse o yönetim kurulu sorumluluğu üzerine almalı ve gereğini yapmalıdır. Kaldı ki bu olay bir ilk değildir. Yakın geçmişte buna benzer bir PKK yakınlığının külleri soğumamıştır!

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, mazlum ve mağdur halkımızın derdine derman olur diye büyük umutlarla kurulan DATÜB, kendisine verilen imkân ve fırsatları amaç dışı kullanarak bu umutları boşa çıkarmıştır. Bu durum, problemlerimizi daha da büyütmüş, içinden çıkılmaz hale getirmiş ve halkımızın daha fazla bölünmesine yol açmıştır. Bu yaşananlar yüzünden hem kutsal vatana dönüş mücadelemiz hem de Türkiye’ye gelmiş veya gelecek hemşehrilerimizi yine ehliyet sahibi olmayan kişilerin görevlendirilmesi ile büyük bir yara almış ve bugün neredeyse durma noktasına getirilmiştir.  Bunlara ilaveten Rusya’daki Ahıskalıların örgütü olan MOMT Vatan Cemiyeti DATÜB dışında kalmıştır.  Aynı sebepler yüzünden ABD, Azerbaycan KKTC ve Kırgızistan’daki Ahıskalı Türklerin dernekleri ile DATÜB yönetimi arasında ihtilaflar meydana gelmiştir.

Halkımızın kaderi bir veya birkaç kendini bilmeze teslim edilemez. Biz, sorumluluk sahibi Ahıskalılar olarak halkımızın geleceği adına üstümüze düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu gibi konuların da ciddi bir şekilde takipçisi olacağımızı bilmesini isteriz.

Bizler, DATÜB’ün hesap verebilirlik, şeffaf, denetimli, halka açık ve halkımıza lâyık bir şekilde yönetilmesi için DATÜB’ün mevcut yönetimini, 25 Eylül 2018- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında toplantı tarihinin en az üç gün önce kamuoyuna duyurulması şartıyla halka ve basına açık bir şekilde acilen toplanıp halkımızdan ve Türk milletinden özür dileyerek istifa etmeye çağırıyoruz. Şayet mevcut yönetim bu tarihler arasında halka ve basına açık bir şekilde toplantı yapmayarak istifaya gitmezlerse bizler STK başkanları, toplumda kanaat önderleri ve gençler olarak 2018 Yılı Ekim ayı içerisinde Ankara’da bir araya gelip olağan üstü toplantı gerçekleştirerek DATÜB mevcut yönetimini tartışmaya açacak ve bu toplantıdan çıkan kararları gerekli mercilere ileterek halkımızın haklarını sonuna kadar savunacağımızı bilinmesini istiyoruz.

Halkımıza ve kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla.

İş bu basın bildirisi aşağıda isimleri yazılmakta olan kurum ve kişilerin ortak basın bildirisidir.

Murad RAGEBOV (Ahıskalı Gençler Birliği Gelen Başkanı)

İsmail RAHİMOV (Azerbaycan Vatan Cemiyeti Dernek Başkanı)

Timur KADİROV (Ahıska Kültür Sanat Dernek Başkanı)

Şemseddin SERVEROV (Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Dernek Başkanı)

Halid HALİLOV (Azerbaycan Vatan Cemiyeti Derneği Başkan Yardımcısı)

Cavid ALİYEV (Rusya Vatan Cemiyeti Dernek Başkanı)

Hakan Uygun (KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı)

Orman ULFANOV (AGB Kurucu Genel Başkanı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu)

Orhan URAVELLİ (Bakü Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Mezunu Araştırmacı-Yazar)

Polat LAÇİNOV (Trakya Üniversitesi Mühendislik. Fakültesi. Son Sınıf Öğrencisi, www.ahiskahaber.com sayfası sahibi, )

Ceyhun BAYRAMOV (İstanbul Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri Mezunu)

Zakir YUSUFOĞLU (On Dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi)

Orhan ULFANOV (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu)

Ramazan NASIRLI (AGB Denetleme Kurul Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunu)

Ramin ZALİMHANOV (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunu)

Yunus ŞİRİNOĞLU (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu)

Mardali ARSLANOV (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu)

Mahmud MAMADALİYEV (On Dokuz Mayıs Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Mezunu)

İlgar SÜLEYMANOV (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi)

İsa HALİLOV (AGB Genel Koordinatörü, Dumlupınar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Yüksek Okul Mezunu)

Üzeyir URAVELLİ (Bakü Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Mezunu, Serbest Tercüman)

Azad DADAYEV (Necmettin Erbakan Üniversitesi İslam Tarihi Doktora Öğrencisi)

Ahmet TURANLI (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi)

Ruslan AYVAZOĞLU (İHH Dış İlişkiler Birimi Asya ve Kafkasya Koordinatör Yardımcısı)

Gazali MURADOV (Bülent Ecevit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fakültesi Öğrencisi)

Adil TAHİROV (Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölüm Mezunu)

Servel ULFANOV (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu)

Halil ASLAN (Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı)

Salim İskenderov ALİXANOVİÇ (Gürcistan’da Yaşayan Ahıska Türkü)

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu