Haberler

Ukrayna ehliyeti Türkiye’de en fazla bir yıl geçerli olacak

Türkiye İçişleri Bakanlığı, sürücülerin merakla beklediği ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’ değişikliğini yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre

Yeni yasa ile birlikte Ukrayna gibi dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar şu şekilde belirlendi:

“Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir. Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.”

Türkiye vatandaşı sürücüler ise artık ehliyetlerini 10 yılda bir yenileyecek. Türkiye’de, AB uyumlu yeni sürücü belgesi koşullarına yapılan düzenlemede M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerli olacak.

Belgelerin yenilenmesi işlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapılacak. Ehliyetlerin yenilenmesinde sürücüler 10 yılda bir sağlık raporu almak zorunda.

ÖLÜM HALİNDE…

Sürücü belgesi sahibinin öldüğünün tespiti halinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da bağlı trafik tescil kuruluşlarınca bilgisayar kayıtlarına şerh konularak sürücü belgesi iptal edilecek. Sürücü belgesi sahibinin öldüğünün tespiti Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapılabilecek.

Sürücü belgeleri yeniden düzenlenecek. Belgelerin içeriği, üzerinde bulunacak güvenlik unsurları ve fiziksel özellikleri Maliye Bakanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

Sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı solunum havası, tükürük veya benzeri biyolojik örnekler üzerinden teknik cihazla tespit edilecek. Tespit işlemi tek kullanımlık test kitleri ile yapılacak. Bu kitlerle beraber tarih, saat, ölçüm sonucu ve cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen test cihazları da kullanılabilecek. Talep halinde test sonuç çıktısının bir nüshası sürücüye verilecek. Tespit için aranacak olan eşik değerleri, Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müştereken belirlenecek.

TÜRKİYE’DE TRAFİK CEZALARI KREDİ KARTI İLE ÖDENEBİLECEK

Trafik idarî para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığı ile ödenebilecek. Trafik idari para cezaları kredi kartı ile de ödenebilecek. Bankalar ile PTT tarafından tahsil edilen paralar ile kredi kartı ile yapılan tahsilâtın muhasebe birimi hesaplarına aktarılma süresi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Trafik idari para cezalarının tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay faiz 5 faiz uygulanacak. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınacak. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemeyecek. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılacak. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilecek. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilebilecek.

www.ukraynahaber.com.ua

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu