Haberler

[YORUM] Azerbaycan gençliği

Son dönemlerde toplumda gençlikle ilgili seslenen pasif, süreçlere karışmayan, ulusal ideallerden uzaklaşmış gibi düşüncelere katılmıyorum. Çünkü gençler Azerbaycan halkının parçası olmakla birlikte, bu ülkenin genel durumunda, halkımızın genel psikoloji durumunda, siyasi bileşiklerin önemli etkiye sahip olmuştur ve olacaktır.

Gençler bu halkın bir parçası olmakla beraber, hem de halkın içindedir. Fakat ülkede yaşanan genel süreçlerde insanların siyasetten uzaklaştırılması, insanların suskunluğu anlaşılıyor ki, gençlere de etkisiz ötüşmüyor.

Buna rağmen siyasi partilerin, az çok direnç gösteren kurumların (ister Kuzey Azerbaycan’ın milli demokratikleşmesi için mücadele eden örgütler, ister Güney Azerbaycan’la ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar, ister çeşitli sebeplerden açılmış partiler, sosyal kurumlar vb.) son zamanlar yapılan eylemlerin, etkinliklerinin öncü gücüne fikir verirsek, çoğunluğu yine de gençler ve çocuklardır.

Genç neslin süreçlerdeki canlılığı doğaldır, çünkü onların enerjisi, arzuları, istekleri daha fazladır ve eğer yaşlı neslin umutlarının boşa çıkması nedeniyle sosyal süreçlerden kısmen de olsa uzaklaşarak daha pasif faaliyete geçtiyse, gençlerde bu sorun yoktur. Gençler daha emin, etkin, en önemlisi ise aydın ve çağdaş siyaset düzleminde görüşlerini diyebilecek dünya görüşündedirler.

Sayılananlara rağmen, gençlerimizden daha fazla aktivite ve hareket bekliyoruz. Ancak ne yazık ki, beklediğimiz sonucu göremiyoruz. Bunun ise kendi objektif ve sübjektif nedenleri var. Azerbaycan gençliğinin üzerine düşen milli sorumluluk çok büyüktür. Orta tarihe göz atmak yeter ki, Azerbaycan gençliğinin gücünü anlayalım.

Halk hareketi başladığında milletimizin temel gücü gençler ve çocuklardan oluşuyordu. Genç öğrenciler, genç bilim adamları, tesislerde çalışan genç işçiler. Onların katkıları olmasaydı Halk Hareketi tabii olarak, o kadar güçlenemez, yaygınlaşmaz, yayılmazdı. Düşünen genç beyinler ve savaşan genç eller bu konularda çok aktif oldular.

Yukarıda belirttiğim gibi bugün bu aktifliyi biz görmüyoruz. Fakat büyük umutlar milletimizin genç evlatlarından büyük adımlar bekliyoruz. Unutmamak gerekir ki, gençliğin canlılığının ona bahşedilen nimettir. Yani prensip itibari ile gençlik başka türlü olamaz. İşte bu nedenlerle de gençlerden daha çok hareket bekliyoruz.

Onu da özellikle ifade edeyim ki, yaptığım gözlemlere göre son 5-10 yıl öncesine kıyasla Azerbaycan’da gençlerin düşünce seviyesi, milli meselelere yaklaşımı, siyasal süreçlerde canlılığının iyi yönde önemli ölçüde değişmiştir. Bu ise kendi sırasında Azerbaycan’da manevi yönünden dolgun, siyasi açıdan güvenli, iradeli yeni ulusal gençliğin oluşmasını gösterir.

Bugün iktidarın verdiği eğitim sisteminin önemli fikrinin en yakın tarihimizin siyasi süreçlerine gölge düşürmek, tarihi ve toplumsal süreci kendi çıkarları dâhilinde tanımlamak, harekâtçıları gözden düşürmek olsa da, buna rağmen artık gençlerde milli ruh yüksekliği, 1988-89 yıllarındaki aktivitesi restore edilir, süreç değişiyor.

Gençler internetten, sosyal ağlardan kullanıyor, Arap devrimlerine şahit oluyor. Kendileri yaşamasalar da siyasi aktivitesi olan ülkelerdeki muhataplarından özgürlüğün, demokrasinin ne olduğunu, nasıl olduğunu duyup öğreniyorlar.

Elbette bu gençlerinin gözünün açılmasına, gençlerin içindeki enerjinin aktifleşmesini hızlandırır. Gözlem ettikçe görünüyor ki, yakın zamanda Azerbaycan’ın sosyal-siyasi hayatına gençlerden oluşan çok büyük, aktif ordu dâhil olacaktır.

O gençlerin bir araya toplaşması, ideolojik silahlanması yalnızca Azerbaycan’da değil, Azerbaycan’ın dışında da gidiyor. Hatta bazı durumlarda bu süreç Azerbaycan’dan daha etkin ve belirgin seviyede güçlü gidiyor, çünkü yurtdışındaki gençlerimiz Azerbaycan’da yetişen gençliğin yaşadığı sıkıntılarla, sorunlarla karşılaşmıyorlar.

Örneğin: Azerbaycan’daki yolsuzluk, başına buyrukluk onların yaşadığı ekser ülkelerde yoktur, Azerbaycan’ın eğitim sistemi berbat durumda, bu eğitim sistemi değil onarın oluşmasında rol oynayamaz, hatta gençlerin cahil, zayıf düşünceli olamamalarına neden oluyor, ancak dış eğitim sisteminde bunlar yaşanmıyor.

Yabancı ülkelerde yaşayan insanların, özellikle gençlerin Azerbaycan’da bu olaya yaklaşım göstermemesi gibi seslenen fikirler yanlış. Onlar Azerbaycan’ı düşünüyor, Azerbaycan’ı seviyorlar, Azerbaycan’ın geleceği uğruna mücadele etmeye hazır ve razı olmuşlardır.

Başka türlü olamaz, çünkü genetik düzeyde Azerbaycan’a ve Azerbaycan halkına bağlılık istenilen yönde kendini gösterir. Sadece politik durum, ya ekonomik durum veya başka faktörler yüzünden kaderin kısmeti bu insanları gurbette yaşamaya mecbur etmiştir. Azerbaycan’da ulusal demokratik hareketin büyük dalgası başladığında inanıyorum ki, dünyanın her yerinde yaşayan Azerbaycan gençliği bu harekette aktif rol üstlenecektir.

Toplumda, siyasi gidişata oylama süreci önemli, bir o kadar da çözücü meseledir. Bu nedenle oylama sürecinde gençlerin aktif olmayı önemlidir, çünkü gençler dünyanın hangi yönde ilerlediğini, geleceğin hangi yönde geliştiğini daha iyi bilirler. Onların en üstün tarafı açıkça hangi rejimle, hangi yapıyla, ne tip ülkede yaşamanın başarılı olacağına karar verebilir bilmeleridir.

Gençliğin verdiği oy geleceğe verilen oydur ve onların yaptığı seçim her halükarda daha başarılı. Eski Sovyet ülkelerinde, ayrıca yaşadığım Ukrayna’da seçimlerde daha çok canlılığı yaşlı nesil gösterir, onlar politikacılara geçmişin prizmasından bakarak değerlendirirler.

Batı ülkelerinde ise gençler daha aktif yer alıyorlar ki, mukayese ettiğimizde her şey anlaşılıyor. Batı’nın genç demokrasisi Eski Sovyet mekânının yaşlı liberalizminden farklı olarak somut isteklerini ve çözümü konularını ortaya koyabiliyor.

Vatandan uzakta yaşayan Azerbaycanlıların geri dönememesinin en büyük nedeni Azerbaycan’da normal demokratik rejim olmaması, yolsuzluğun başını alıp gitmesi, her adım başı insan haklarının çiğnenmesi ve diğer faktörlerdir.

Ancak yine de yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, özellikle gençliğimiz Azerbaycan’da sayılan hallerin önleyebilecek gücü toplayıp, teşkilâtlanıp geri dönecektir. Ben eminim ki, yurtdışında yaşayan Azerbaycan gençleri vatana döndükten sonra kendi yeteneklerini, bilgilerini Azerbaycan’da kelimenin gerçek anlamında ulusal demokratik toplumun oluşmasına, geliştirilmesine sarf edeceklerdir.

Dünyanın neresinde yaşadığına bakılmaksızın Azerbaycan gençliği aktiftir, vatanseverdir ve genel milletimizin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşıyor. Bugün Azerbaycan gençliği yaşlı nesilden uygulama yönünden geri kalsa da, genel olarak modern çağın getirdiği talep ve imkânlarla kendini geliştirerek hem aklı seviyesini, hem de becerisini ilerletebilir bilmiştir.

Tüm zorluklara, sorunlara, sıkıntılara rağmen, Azerbaycan’da yaşayan, ahlaki, milli değerleri benimseyerek yaşatan, toplumun tüm çirkinliklerine göğüs gerip mücadele eden (Azerbaycan’da yaşamak, mücadele etmek demektir, yaşadım biliyorum) gençler Azerbaycan’ın kurtuluşu demektir.

Yabancı devletlerdeki gençler de, bu ülkelerde kazandıkları tecrübe, bilginin yardımı ile Azerbaycan’daki gençlerin yardımına gelecek, birlikte Azerbaycan devletinin yeniden inşaatına, kaybedilmiş demokrasinin yeniden elde edilmesine sarf edilecektir.
Yaşadığımız ülkeden bağımsız olarak Azerbaycan, kanında, genetik hafızasındaki ulusal kimliğini idrak eden, onun sorumluluğunu ve gururunu yaşayan herkesin vatanıdır.

Azerbaycan’ın da, dünyanın da geleceği gençliğin elindedir. Gençlik kendi karakteri, mahiyeti itibariyle demokrattır. Genç olmanın kendisi aslında, demokratik olmaktır, çünkü genç ilerici dünyanın bir parçasıdır.

Tesadüfî değil ki, otoriter rejimlerde iktidar yaşlı nesillere dayanır ve çoğu görevlere yaşlı kişiler belirleniyor, ama gelişmeye olan demokratik dünyanın taleplerine uygun olarak realite başkadır.

İnanıyorum ki, milli ideaları ve gençliğin özgür fikirli demokrasisini birleştirerek Azerbaycan’da yakın gelecekte doğru, özgür ve temelli toplum kurabileceğiz!

Yaşasın demokratik Azerbaycan gençleri!

YALÇIN KAHRAMANOĞLU – KİEV

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu