Haberler

Ukrayna gençliğinin sosyal meseleler karşısındaki pozisyonu

Ukrayna’nın gençliği geleceğimizi belirleyen en önemli faktör. Gençlerin düşünceleri, hayalleri ve gelecekleri son dönemlerde biraz ikinci planda kalıyor. İşte üniversite öğrencisi bir genç kızın dilinden Ukrayna gençliğinin sosyal meseleler karşısındaki tavrını ele alan; “Ukrayna gençliğinin sosyal meseleler karşısındaki pozisyonu” yazısını sizlerle paylaşıyorum.

Sevgiyle kalın.
Aleksandr Abdullahov

UKRAYNA GENÇLİĞİNİN SOSYAL MESELELER KARŞISINDAKİ POZİSYONU
Gençlik, toplum için enerjik bir güç ve geleceğin garantisidir. Toplumlar,  yeni nesillere belli bir umut bağlar ve ailenin, milletin, devletin, bölgenin ve hatta insanlığın geleceğini teslim ederler. Bir anlamda yeni neslin ruhsal durumu, manevi duyguları, dünya görüşü ve evrensel değerleri geçmişin ve günümüzün mirasını oluşturmaktadır.

Bütün insanlık tarihi boyunca farklı siyasi ve sosyal yapıların iniş-çıkışları gençliğin hedeflerini oluşturan fikir ve düşüncelerle zaman zaman mücadele ederek zaman zaman ise aynı çizgide paralellik göstererek etkin bir rol oynamıştır.

E.M. Babosov’a göre gençliğin kendilerine has bazı özellikleri vardır. Bu özellikler bazen çelişkili bazen de belirsiz sosyal fonksiyonlara sahiptir.

1) Gençlik, geçmişin birikimleri sayesinde toplumun geleceğini şekillendirecek adaylardır.
2) Gençliğin ilgi ve amaçlarıyla toplum ve devletin amaçları arasında paralellik göstermeyen özelikler vardır.
3) Manevi değerlerinin zayıflığı ve hayat tecrübesinin eksikliği gençliğin yanlış yapma ihtimalini ortaya çıkarmakta ve bununla beraber ahlaki uyumlarında zorluklar yaşanmaktadır.
4) Gençlik bir yandan ekonomik ve sosyal meselelerde aktif  bir girişimcilik gösterirken diğer taraftan da toplum ile ilgili sosyo-politik ilişkilerde kayıtsızlık göstermektedir.
5) Gençlik bir ülkenin kalkınmasında ciddi bir rol oynadığı gibi aynı zamanda o ülkenin düzenini de bozabilmektedir.

Günümüz modern dünyasında karşılıklı anlayışı oluşturmanın ve gençler arasındaki çelişkiyi gidermenin en önemli özelliği farklı tabakalardaki kültürlerin ve toplumların hoşgörü çerçevesinde işbirliğine gitmesidir. Küreselleşme, ekonomik bağımlılık, politik oluşumların değişimi ve bu bağlamda yeni devletlerin ortaya çıkması yarı Sovyet sisteminin izlerinin kaldığı ülkelerde (Doğu Avrupa’da, Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da) bu mesele daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

Daha önceki yıllarda üniversiteyi bitirenlerle yapılan sohbetlerden gençlerin değerlerinin değiştiğini, sosyalleşme şartlarının negatif bir şekilde insanın hayatını etkilediğini öğreniyoruz. Konuşmalarında, insanların çoğunun birden fakirleştiğini, bazılarının fazlasıyla zengin olduğunu söylüyorlar.

Şimdiki üniversite öğrencileri ise üniversiteyi kazanma şartları, eğitim ücretleri, iş bulma problemleri, güzel kazanç sağlayabilme sorunları ve toplumun ekonomik ve politik düzeylerinin değişmesi gerektiğini ifade ediyor.
Gençlere sorulan “Hayatınızın ana amacı nedir” sorusunun cevapları ise genelde şöyle: “Çok para kazanmak, kariyer sahibi olmak, aile mutluluğu, hayallerin gerçekleşmesi, anne babadan ayrı kalma, işverenlere bağımlı olmamak”.  

Bu cevapların önemli bir kısmı bize  gençliğin, toplumun sosyal, ekonomik, politik düzenin sağlamlaştırılmasını ve eğitim sisteminin kökten değişmesini istediğini bildiriyor. Gençlerin söylediklerine göre eski sistemin negatif taraflarından bir tanesi insanın birey, lider olarak gelişememesidir. Eski zamanlarda mezun olanlar çok bilen ama anlayan ve pratik olanlar değillerdi. O zamanki üniversite öğrencileri maddi değerler dışında sevgi, mutluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, merhamet, barış gibi insani değerlere önem vermekteydi. Birçok problemlerin ana kaynağının ekonomi durumunun kötü olduğunu düşünmekteydi.

Ama zamanla Ukrayna’nın ekonomisi iyi olmaya başladı ve gençlerin problemleri yavaş yavaş çözülmeye başladı. Vakit geçtikçe gençlerin problemleri değişti.

Günümüzde önem taşımaya başlayan konular şunlardır: kültürler arası diyalog, sağlıklı hayat tarzı, gönüllüler hareketi, kendini tanıma, Ukrayna’nın AB’ye girmesi, kültürel ve sosyal değerlerin Avrupa’dan aktarılması, insani ve milli değerlerin kuvvetlendirilmesi, çocuk çalışanlar.

Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi desteğiyle üniversiteler tarafından 2007-2009 yıllarında düzenlenen “Öğrencilerin sosyal girişimleri, gerçek ve gelecek” konulu konferansta gençler gelecekle ilgili amaçlarını belirleme imkânı buldular.  Konferansta söz konusu olanlar şunlardı: gençlerin gönüllüler hareketinin hedefleri, gençlerin maneviyatı, online psikolojik destek, öğrenci özyönetimi, ergenlik yaşında olan ve intihar düşüncelerini taşıyan gençlere destek, üniversitenin birinci sınıfında okuyanların adaptasyonu, sigara ve içki  problemi, uyuşturucu bağımlılığı, verem hastalığı, AİDS’in yayılması gibi konular. Bununla beraber konferansta etik meseleler de ele alındı.  Kendine ve diğer insanlara saygı duyma, egemenlik, birbirini anlama, her insana, her millete, her ırka ve her dine karşı hoşgörülü olma konuları konuşuldu.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra genç ve yaşlı nesil arasındaki uçurum gittikçe büyüdü. Gençler şimdilerde anne ve babalarını birçok konuda anlamak istemiyor, değerler ve hayat tarzları farklı, bu yüzden bazı eski hayat modelleriyle beraber insani değerleri de inkâr etmeye başladılar. Sonuç olarak kendilerini boşlukta buluyorlar ve o boşluğu doldurmak için sigaraya, uyuşturucuya, şiddete yöneldiler.

Özetlemek gerekiyorsa aşağıda en önemli problemler sıralanıyor. Bu problemler bütün insanlar için geçerliydi ama en çok gençler için negatif etkisini göstermekteydi:

Kişisel krizler:
A) Kendini beğenme,
B) Sevginin olmaması (nefret ve kötü kalplilik),
C) Yalancılık,
D) İki yüzlülük,
E) Nezaketsizlik,
F) Bencilik,
G) Tembellik,
H) Ümitsizlik.

Sosyal krizler:
A) Dinler arası çatışmalar
B) Etnik çatışmalar
C) Kültürel çatışmalar

Eğitimde krizler:
A) Maddi ve manevi değerlerini anlatan ilimler arasında suni rekabetler,
B) Eğitimsizliğin çoğalması,
C) Eğitim merkezlerin ve kaynakların yetersizliği

Ekonomi krizler:
A) İş sahibi olma isteğinin azalması
B) Girişimin azalması ya da yok olması
C) Kaynakların ekonomiyi dikkate almadan kullanışı
D) Gelirlerin yanlış dağıtımı
E) Yatırımların olmaması

Uluslararası krizler:
A) Irkçılık
B) Kültür ve medeniyetler çatışması.

Bu problemler gençlerin bulunduğu her yerde vardır. Bunlar gençlerin bilgi birikimini ve dünya görüşünü etkiliyor. Bu konular bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu konuların çözümü için ise şu şartlar gereklidir.

Kişisel çözümler:

A) Dayanışma
B) İyilik ve şefkat
C) Dürüstlük
D) Doğruluk
E) Güvenirlik
F) Çalışkanlık
G) Kardeşlik

Sosyal çözümler:

A) Dinler arası diyalog
B) Farklılıkların zenginlik olarak algılanması
C) Sivil Toplum Hareketlerine destek

Eğitim çözümleri:

A) Eğitimin bilinçli bir şekilde uygulanması.
B) Dini ve sanatsal öğelerin bir arada verilmesi
C) Eğitim kurumları arasında uyum ve anlayış oluşturma
D) Düşünce özgürlüğüne katkı.

Ekonomik çözümler:
A) İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
B) Girişimin teşvik edilmesi
C) Materyal ve iş gücü kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması

Uluslar arası çözümler:
A) Milletler ve devletlerarasında dayanışma ve iş birliğinin kurulması.
B) Demokratik toplumlar arasında savunma, ekonomi ve bilim alanında işbirliği.

Yukarıda söz konusu olan problemler gençlerin hayatına girmektedir. Onları çözme yöntemleri bulmak gerekiyor. İlk başta insanlar kendilerini değiştirmek istemeli. Ondan sonra sosyal gelişimler söz konusu olabilir. Hoşgörü, tolerans aşılamalı ve bu yolda devam edilmeli. İnsanı bütün hayatı boyunca ailesi, çevresindeki büyük insanlar, televizyon, bilgi teknolojileri olumsuz olarak etkilemese hoşgörülü olarak kalacaktır. Çünkü insanın içinde hoşgörü ve sevgi mevcuttur. Eğer biz çocukken insanın kafasını karıştırmazsak o insanların derisinin rengini, gözlerinin şeklini, inançlarını, dilini ve kültürünü farklılık olarak göstermezsek onlar tertemiz kalacaktır.

Anastasiya Doroşenko
Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi, Dünya Dilleri Enstitüsü
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi – Odesa Ukrayna

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu