Ukrayna Savaşı Sayılarla
Ukrayna Savaşı Sayılarla
Ukrayna'daki savaşın birinci yılında Rusya'nın kayıpları.
Biyografi

İmam-ı Rabbani kimdir?

Eserlerinde iman ve Kur'an ahlâkı anlatılmakta, Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, ihlası, ruhu, şeytanla ve nefsle olan cihadı ve Allah'a samimi olarak nasıl yakınlaşılabilineceği, peygamberlere ve dört halifeye uymaya çalışmanın gerekliliğini anlatmaktadır. Müminlerin kendi içinde bölünmüş olduğunu, ancak sadece Ehl-i Sünnet'e uyanların kurtulacağını söylemiştir. Birlik olunması ve Müslümanlığın yayılması gerekliliği üzerinde çokça durmuştur.

İmam-ı Rabbani, diğer adıyla Ahmed Sirhindî, gerçek adıyla Muhammed Said el-Ferhadi el-Müceddidi (1564-1624), 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında yaşamış ünlü bir İslam alimi ve mutasavvıftır. Kendisi, Hindistan’ın Kaşmir bölgesinde doğmuş ve etkili bir dini lider, filozof, hukukçu ve edebiyatçı olarak tanınmıştır.

Muhammed Said el-Ferhadi, 1564 yılında Şarkî Hindistan’ın Sürmameşra köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, Şeyh Ahmed Serhendi olarak da bilinen Şeyh Ahmed el-Ferhadi’dir, aynı zamanda İmam-ı Rabbani’nin en önemli ilhamİmam-ı Rabbani kaynaklarından biridir. İmam-ı Rabbani, genç yaşta ilim tahsil etmeye başlamış ve dini eğitimini tamamlamıştır.

İmam-ı Rabbani’nin hayatı, özellikle İslam tasavvufu ve fıkıh konularında derin bir bilgi ve anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. Kendisi, Kaşmir’deki İslamî eğitim merkezi olan Serhendi Medresesi’nde birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ayrıca, tasavvuf yolunda yüksek bir makama sahip olan “Müceddidiye Tarikatı”nın kurucusu olarak da tanınmıştır.

İmam-ı Rabbani’nin en önemli eserleri, mektuplarının derlendiği ve “Mektubat-ı Rabbani” olarak bilinen bir koleksiyondur. Bu mektuplar, dönemindeki çeşitli kişilere yazılmıştır ve İslamî bilgi, ahlak, tasavvuf ve ibadet konularında önemli öğütler içerir. Ayrıca, İmam-ı Rabbani’nin “Fütühat-ı Mekkiyye” adlı eseri, İslamî mistisizm ve manevi yolculuklar üzerine derinlemesine bir çalışmadır.

İmam-ı Rabbani, yaşamı boyunca İslam’ın öğretilerini yayma, insanları manevi yönden eğitme ve doğru bir şekilde İslam’ı anlama konularında büyük çaba sarf etmiştir. Kendisi, İslam dünyasında derin etkileri olan bir alim ve önder olarak kabul edilir. 1624 yılında Hindistan’ın Sürmameşra şehrinde vefat etmiştir, ancak bıraktığı eserleri ve fikirleri bugün hala değerini korumaktadır.

İmam-ı Rabbani’nin eserleri nelerdir?

 • Mektûbât: Kelam ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun mârifetlerini açıklayan eserdir. Mektubat farklı kişiler tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bunlar;
  -1955 senesinde Necip Fazıl Kısakürek tarafından yayınlanan Küçük Mektubat.
  -1962’de Mehmet Süleyman Teymuroğlu tarafından tek cilt halinde İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki’nin Mektubatı
  -Süleyman Sa’deddin Efendi’nin Osmanlıca çevirisi esas alınarak yapılan ve bir cilt halinde “Müjdeci Mektublar”
  -1968 senesinde Hüseyin Hilmi Işık tarafından yapılan ve sadece birinci cildi teşkil eden 313 mektup tek cilt halinde neşrolunan Mektubat.
  -1977 senesinde Abdülkadir Akçiçek tarafından çevrilip iki cilt halinde İstanbul’da neşrolunan Mektubat.
 • Redd-i Revâfıd: Ehli sünnete aykırı Râfızî mezhebini reddetmektedir.
 • İsbâtün-Nübüvve: “Peygamberlik nedir?” adı ile Türkçeye tercüme edilmiştir.
 • Mektubat-ı Rabbani 4 cilt halinde basılmıştır.
 • Mebde’ ve Me’âd
 • Âdâb-ül-Mürîdîn,
 • Ta’lîkât-ül-Avârif,
 • Risâle-i Tehlîliyye,
 • Şerh-i Rubâ’ıyyât-ı Abd-il-Bâkî,
 • Meârif-i Ledünniye,
 • Mükâşefât-ı Gaybiyye,
 • Cezbe ve Sülûk Risâlesi.

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Ukrayna Savaşı Sayılarla
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

BU HABERLER YAZILIRKEN NE MİLYARDER SERMAYE SAHİPLERİNDEN, NE DE ÇIKAR ÇEVRELERİNDEN DESTEK ALMIYORUZ… LÜTFEN REKLAM ENGELLEYİCİYİ DEVRE DIŞI BIRAKARAK SİTEMİZDEKİ GERÇEK HABERCİLİĞE DESTEK OLUNUZ... BU REKLAMLARA TIKLAYARAK GAZETECİLERİN BAĞIMSIZ OLMASINA YARDIMCI OLUNUZ... BAŞKA GELİRİMİZ YOK. DESTEĞİNİZ İÇİN, TEŞEKKÜR EDERİZ. PAYPAL: [email protected]