Foto GaleriTürkiye

Ne Toroslarda ne de TBMM’de Türkmen ve Yörük kültürüne yer yok!

AKP'li Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Türk kültürünün temsil eden Yörük şalına fazla tahammül edemedi ve olanlar oldu.

Son dönemde AKP’nin milliyetçi oyları almak için yaptığı ittifaka rağmen niyetlerinin sadece oy hesabı olduğu ortaya çıktı.

AKP rejimi planlı bir şekilde hayvancılığı bitirerek dağ başındaki Türkmen ve Yörükleri geçim derdine düşürmekle kalmadı mecliste Yörük şalına da, “terör paçavrası” muamelesi yaptı.

Bugün (26. Dönem 3. Yasama Yılı 85. Birleşim 12 Nisan 2018 Perşembe) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de Yörük kültürü ve Yörükler hakkında söz isteyen AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan kürsüye, AKP sıralarından gelen alkışlarla omuzlarında Yörük şalı ile çıktı. TBMM Genel Kurulunu yöneten (AKP’nin Trabzon doğumlu milletvekili) Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve AKP’li Tezcan’ın omzundaki Türk kültürünün temsil eden Yörük şalına fazla tahammül edemedi ve olanlar oldu.

İŞTE GENEL KURULDA YAŞANAN YÖRÜK ŞALI KRİZİ:

YILMAZ TEZCAN – “Yörük “yürümek” fiilinden türemiş olup Anadolu’ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz boylarını, Türkmenleri ifade eden bir kelimedir. Yörük bir yerde durmayan, konargöçer, göçebe demektir. Yörüklük bir yaşam biçimidir. Oğuzlar, Türkmenler ve Yörükler hepsi göçer olan ve aynı topluluğun değişik zamanlarda ve yerlerde aldığı adlardır. Oğuzlar, Yörükler Çin tarihinde milattan önce 2’nci asra kadar uzanmaktadır. 10’uncu yüzyılın ilk yarısında Oğuzlar Seyhun bozkırlarında yaşamışlardır. Kaşgarlı Mahmut’a göre 11’inci yüzyılda Oğuzların 24 boydan meydana geldiği görülmektedir. Oğuzların İslamiyeti kabulünden sonra bunlara Türkmen denildiğini biliyoruz. Türkmen adının Maveraünnehir Müslümanları arasında “Müslüman Türk” olarak kullanıldığı, ayrıca Türkmen’in “Büyük Türk” anlamına geldiği de söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Yörük” adıyla bilinen konargöçer gruplardan Kızılırmak’ın doğusundakilere Türkmen…”

BAŞKAN: “Sayın Tezcan, üstünüzdeki şalı lütfen bir kenara koyabilir misiniz, maksadınız hasıl olmuştur?”

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Tabii Başkanım, birazdan bırakıyorum. (Şalı ne yapacağını bilemedi…)

BAŞKAN – Lütfen şimdi, konuşma esnasında, rica ediyorum sizden, lütfen.

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Daha önce başkaları başka türlü şeyler taktılar; bu, Yörük kültürünün bir…

BAŞKAN – Aynı itirazlar, aynı uyarılar kendilerine yapıldı Sayın Tezcan. Pratiğimiz o konudadır, o yüzden bu itirazda bulundum.

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Teşekkür ediyorum Başkanım ama süreme biraz eklerseniz memnun olacağım.

BAŞKAN – Siz buyurun, ben ekleyeceğim.

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Kızılırmak’ın doğusundakilere Türkmen, batısındakilere ise Yörük ismi veriyoruz. Bu şalı Türkmenlerin, Yörüklerin simgesi olduğu için taktık, başka hiçbir şekilde başka bir manası yoktur. (dedikten sonra Yörük şalını kürsünün altına soktu)

BAŞKAN – Onu biliyoruz ama maksadınız hasıl olduğu için aldığımız kararlara sizi de uymaya davet ediyorum, lütfen.
Teşekkür ederim.

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Eğer süremize eklerseniz Sayın Başkanım, memnun oluruz. (Yörük şalı yerine süre pazarlığı yaptı…)

BAŞKAN – Onun da takdirini bana bırakın lütfen.

YILMAZ TEZCAN (Devamla). “….Yörük kardeşlerimizin kültürünü, değerlerini Meclise taşıyacağımıza dair söz vermiştik…”

Bir konuyu açıklamaya gerek duyuyorum diyen Bahçekapılı, daha sonra vahim durumu toparlamaya çalıştı. Yörük kültürüne saygısı olduğunu söyledi.

Akıllara gerçekten saygısı varsa neden Yörük şalına tahammül edemedi? sorusunu getirdi.

NE TOROS DAĞLARINDA NE DE MECLİSTE YÖRÜK’E GEÇİT YOK!
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk der ki; “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.”

AKP Rejimi’nde; bugün gelinen noktada, ne TBMM’de ne de Toros Dağlarında Türkmen ve Yörük kültürüne tahammül kalmamıştır.

ukraynahaber.com

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu