Haberler

Fitre zamanı, fitre hakkında merak edilenler…

Fitre kimlere verilir? Fıtır sadakasının verileceği yerlerle zekâtın verildiği yerler aynıdır. Bundan dolayı zekât verilmesi caiz olmayan yerlere fitre de verilemez. Buna göre zenginlere, usûl (anne, baba, dedeler, nineler) ve furû (erkek ve kız çocuklar ve torunlar) ile hanıma fitre verilemez.

FİTRE VERMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Fitre vermek vaciptir. Mezhebimizde vacibe, amelî farz denmiştir. Yani yapılmasının mecburî olması açısından farz ile vacip arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla imkânı olduğu hâlde fitresini vermeyen bir Müslüman günaha girmiş olur ve Allah affetmediği takdirde ahirette bunun cezasını görür. Diğer üç mezhep fıtır sadakasının farz olduğunu söylemişlerdir.

FİTRE NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?

Fitre Ramazan Bayramı’nın birinci günü vacip olmakla birlikte, bundan daha önce de ödenebilir.

FİTRE VERİRKEN NİYET ETMEK GEREKLİ MİDİR?
Fitre de malî bir ibadet olması yönüyle zekât gibi ancak niyetle ifa edilir. Bundan dolayı fitre verecek kimsenin buna niyet ederek fitresini vermesi gerekir.

FITIR SADAKASININ MİKTARI NEDİR?
Fitre hakkında varid olan hadislerde fitre miktarları açıklanmıştır. Buna göre fitre buğdaydan yarım sa’, arpa, hurma ve kuru üzümden ise bir sa’ olarak verilir. Bir sa’ yaklaşık olarak 3350 gr.’dır. Fıtır sadakası, bunların değeri üzerinden de verilebilir. Hatta bu şekilde nakit olarak verilmesi çoğu zaman fakirin ihtiyacını karşılamada daha uygun olur.

Bunlar asr-ı saadette en çok kullanılan temel gıda maddeleridir. Günümüzde bunların ortalaması alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından asgarî fitre tutarı tespit edilip kamuoyuna duyurulmaktadır.

Fitrenin hesaplanmasında takip edilmesini daha uygun bulduğumuz yol ise şudur: Fıtır sadakasının gaye ve maksadının bir fakirin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak olduğu anlaşılıyor. Fitre ödenirken, fakirin hayat standartları yerine fitre veren kimsenin bir günlük gıda tüketim ortalamasının ölçü alınması, fitrenin mana ve gayesine daha uygundur. Kur’ân-ı Kerim’de yemin kefareti açıklanırken; “Ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hâllisinden on fakire yedirmek” buyrulmuştur. Bu ayet-i kerime fitre ödenirken ölçü alınması gereken miktara da ışık tutmaktadır.

Bunun hesaplaması şu şekilde yapılabilir. Bir kişi aylık mutfak masraflarını ailedeki kişi sayısına böldüğünde elde ettiği rakam bir kişinin aylık yiyecek masrafını gösterir. Bunu da otuza bölmek sureyle günlük yiyecek masrafını bulabilir ve bunun üzerinden fitresini verebilir.

DİYANET’İN 2016 İÇİN FİTRE MİKTARI: 15 TL
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2016 yılı sadaka-i fıtır miktarı en düşük 15 TL (On Beş Lira) olarak belirlenmiştir.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, Türkiye’nin mevcut sosyal-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınmıştır. Belirlenen bu miktar, “asgari miktar”olup, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebilmektedir.

Ukrayna Müftülüğü ise asgari fitre miktarını buğday üzerinden 25 girvna, üzüm üzerinden 100 girvna tespit etmiştir kişi başı olarak.

Ancak üzüm olarak hesapandığında fitre miktarının (Ukrayna Haber Editörünün notu: 3350 gram üzümün pazar fiyatları göz önünede bulundurarak) asgari 200 girvna olması uygun görülmüştür…

UKRAYNA HABER

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu