Haberler

Hukukçulara göre Erdoğan’ın o sözü soykırım suçu kapsamına giriyor

Hukukçulara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yok olacaklar” sözü soykırım suçu kapsamına giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet Hareketi’ne yönelik “Bu örgütün içerisinde yer alanların hepsinin A’dan Z’ye tabii ki bedelini ödemesi lazım. Ya bu devletin varlığını kabul edecekler ya da yok olacaklar” sözü tartışmaya yol açtı.

Prof. Karahan, Lahey’de yargılanırlar dedi. Prof. Kaboğlu ve Yrd. Doç. Kurşun’a göre bu söylemler nefret suçu.

ROMA SÖZLEŞMESİ
Bugün Gazetesi’nin haberine göre, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan, Erdoğan’ın bu sözlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Sözleşmesi’nin 6. maddesinde tanımlanan ‘Soykırım suçu’na karşılık geldiğini belirtti.  “Lahey Adalet divanında yargılanırlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Herkes Anayasa’ya uymak zorunda uymayanlar bunun sonuçlarına katlanır’ demesinin daha doğru bir ifade olacağını belirten Karahan şöyle devam etti:

“Çünkü ‘toplumsal sözleşme’ diye bir kavram var. Devlet der ki, ‘Anayasa’ya uygun olarak demokratik laik sosyal ve hukuk devleti oluşturacağım. Buna göre düzen sağlayacağım.’ Vatandaş da devletin bu teklifine ‘O zaman sen bunları sağlayacağına söz veriyorsan

ben de senin teklifini kabul ediyorum. Anayasa ve ona uygun hazırlanmış kanunlara uyacağıma söz veriyorum’ der.

ABD ÖRNEĞİ

Toplumsal sözleşme vatandaşın devlete biat etmesi değildir. Nitekim bir ABD vatandaşlığına geçerken insanlar ‘ABD Anayasası’na uyacağıma, eğer devleti yönetenler anayasaya uymazsa onlara direneceğime yemin ederim’ şeklinde yemin ediyor.”

NEFRET SÖYLEMİ

İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı Ceza Hukukçusu Yard.  Doç. Dr. Günal Kurşun: Bir grup hakkında ‘yok olacaklar’ demek ciddi bir nefret söylemidir. Ve söylemin şiddeti giderek artıyor. Dilerim soykırım suçuna kadar gitmez. Çünkü henüz  Maraş olayları, Çorum olayları ile Sivas olayları ile yüzleşemedik. Bu sözler Cumhurbaşkanını sevenler nezdinde daha güçlü algılanır. Kitleler üzerinde keskin etkileri olur.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: “Bu kadar radikal söylem, tehdit hiç kuşkusuz nefret suçu oluşturur. Ama bu ilk değil ki” ifadelerini kullandı.

DİRENME HAKKI

Prof. Dr. Sami Karahan: “Kuvvetler ayrılığı’ ilkesi ihlal ediliyor
sa, Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırı düzenlemeler yapılıyorsa ‘toplumsal sözleşme’ iptal olur. Vatandaşın direnme hakkı doğar. Sözleşmeyi iptal edip vatandaşları baskı altına almaya kalkarsanız bunun karşılığında ‘soykırım’ olur.

FİİLEN UYGULAMADA

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Sözleşmesinin 6. Maddesi ‘Ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur’ demektedir. Aynı maddenin C bendi de ‘bir grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirilmesini’ soykırım kapsamında ele alır. Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik baskılar söylem olmaktan çıkıp fiiliyata dökülmüş durumda.

TÜBİTAK’ta insanlar atılıyor. Okullara el konuluyor. AVEA belli görüşe sahip insanlara hizmet vermiyor. Bank Asya’ya el konuyor. Yakında mallara da el konur. Baskı ve yok etme politikası toplumun alt kesimlerine iniyor. Bunlar Lahey Adalet Divanı’nın görevleri kapsamına girer.”

Bugün Gazetesi

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu