DünyaHaberler

İşte Gülen’in Gül’e gönderdiği ‘sulh mektubu’

Başbakan Erdoğan, dün Dolmabahçe’de gazetecilerle yaptığı toplantıda Amerika’dan gelen bir sulh mektubundan söz etti. Bu açıklamanın ardından ‘sulh mektubunun’ içeriği ve adresi tartışılmaya başlandı. Çünkü kimilerine göre mektup Başbakan Erdoğan’a kimilerine göre Cumhurbaşkanı Gül’e yazılmıştı. Saatler süren bu tartışmaya Fethullah Gülen Herkul.org internet sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte dünkü tartışmaları bitiren o mektup..

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından, Fethullah Gülen’in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yazdığı mektubun içeriği, Gülen’in sohbetlerinin de paylaşıldığı Herkul.org internet sitesi tarafından yayınlandı.

O mektup Erdoğan’a değildi!

Mektubun 21 Aralık’ta bizzat Gülen tarafından yazıldığının anlatıldığı Herkul.org’daki konuyla ilgili yazıda, süreç şöyle anlatıldı;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da tartışmaların büyümemesi ve milletimizin huzuru adına farklı kesimlerle görüşmeler yaptığı, binaenaleyh muhterem Hocamıza da bir elçi gönderip kendi düşüncelerini aktarmak ve buranın mülahazalarını öğrenmek istediği iletildi. 21 Aralık’ta gelip Hocaefendi’yle görüşen ve onun değerlendirmelerini not eden misafirimiz, yazılı bir metinle dönmenin çok daha faydalı olacağını söyleyince, muhterem Hocamız, medyada sözü edilen o mektubu yazıp verdi.”

“BAŞBAKANIMIZIN DA HABERİ OLSA…”

Sürecin anlatıldığı yazıda, Gülen’in mektubun içeriğinin Başbakan Erdoğan’la da paylaşılmasını istediği vurgulanarak, şöyle denildi;

“O günlerde daha misafirin gelişi teklif edilirken “Bu ziyaretten mutlaka Başbakanımızın da haberi olsa!” dileğini ifade eden Hocaefendi, mektupta muhtevanın Başbakan’la paylaşılması arzusunu da dile getirdi.”

İŞTE O MEKTUP:

Yazıda, Gülen’in Cumhurbaşkanı Gül’e hitaben yazdığı ancak içeriğinin Başbakan Erdoğan’la da paylaşılması dileğini ilettiği mektubun içeriği de şöyle anlatıldı;

*Adanmış ruhların faaliyetlerini ve müesseselerini, başkaları “Hizmet”, “Hareket”, “Cemaat” veya “Câmia” gibi farklı isimlendirmelerde bulunsalar da her tür, her anlayış, her renk ve her desenden insanın (camide bir araya gelip beraberce saf tutan inananlar misillü) bir makuliyette ve bir mantıkiyette buluşmalarının neticesi olarak gördüğünü ve hedef alınması karşısında çok mahzun olduğunu;

*Daha dershaneler meselesinin konuşulduğu ilk günlerde ricâl-i devlete değişik vesilelerle milletimiz için faydalı gördüğümüz müesseselerin kapatılmamasını ve mevcut halleriyle misyonlarını ifa etmeyi sürdürmesini arzuladığımız hususunun iletildiğini;

*Hizmet gönüllülerinin genel ve sosyal medya aracılığıyla elden geldiğince nezaket çerçevesinde kendilerini ifade etmelerinin ortaya atılan itham ve iftiralar neticesinde başladığını ve bu hususta kanunlar çerçevesinde hukukun gereklerinin seslendirildiğini; fakat, zamanla içtimai hayat içinde bir çok insanın hadiseye dahil olması neticesinde maalesef yer yer nezaket ölçülerinin dışına çıkan bir üslup ile çok çirkin söz ve karşılıklı isnatların gündemde olduğunu;

“KANUN İŞLEYİŞİ ÇERÇEVESİNDE EMİR VERMEM MÜMKÜN DEĞİL…”

*Kendisinin, devletin kanun çerçevesinde yürüyen işleyişi hususunda emir verme, müdahale etme ya da memurları bir noktaya sevk etme konumunda asla bulunmadığını;

*Bununla birlikte, sohbetlerinde tansiyonun düşürülmesi adına dost, muhip ve sevenlerine itidal tavsiye edeceğini; özellikle bir kesim medya kuruluşlarında kara propaganda sayılabilecek yayınların sona ermesini arzuladığını; bu konuda kendisinin elinden geleni yapacağını; Cumhurbaşkanımızın da ciddi etkili adımlar atacağına ve samimi gayretlerle yeniden akl-ı selime dönüşün sağlanacağına inandığını;

“MEMURLARIN ENGELLENMESİ VE KIYIMI ÜZÜNTÜ VERİCİ…”

*Kanunların belirlediği vazifeleri yine kanunlar çerçevesinde yerine getiren memurînin sırf belli bir yere nispet edilerek engellenmesini ve hatta süreçle hiçbir ilgisi olmadığı halde yine aynı nispete dayandırılarak tasfiyelerin (daha doğrusu kıyımların) yapılmasını üzüntüyle izlediğini;

“DEVLET MEMURUNA GÖREVİNİ YAPTIRMAMAK…”

*Devlet memurlarının üzerlerine gidip onları vazifelerini yapmaktan men etme ve masum vatan evladını sadece belli bir yere nispet ederek tasfiyeye/kıyıma tabi tutma konusunda kendisi ve sevenleri sussa bile maşeri vicdanın susmayacağını;

*Şimdiye kadar hayatın değişik alanlarında yalnızca “falan yere müntesip, falancı filancı..” görüldüğünden dolayı mağduriyete uğramış pek çok insanın gelip gözyaşı döktüğüne şahit olduğunu; fakat bunları hiç dillendirmediği gibi o insanlara da sabır ve vifak tavsiye ettiğini;

*Dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve Allah’ın inayetiyle, kıymetli dostların himmet ve himayesiyle sürekli genişleyen hizmet hareketinin maalesef önünü kesmeye matuf gayretlerin aşikar hale geldiğini; bu yakışıksız engelleme faaliyetlerinin önceden olmamakla birlikte hareketin büyümesi ve genişlemesiyle eş zamanlı olarak arttığını;

“EĞER AYRIMCILIĞIN ÖNÜ ALINMAZSA…”

*Ayrımcılık ve meşrepçilik gibi hatarlı düşünce ve çirkin işlerin önü alınmazsa yarın Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri muhiblerinin, Süleyman Efendi’nin talebelerinin, İlim Yayma Cemiyeti’nin, Menzil mensuplarının ve diğer meşreplerin/mesleklerin de aynı muameleye maruz kalacaklarını;

“DÜN NEREDEYSEK, SEÇİM SÜRECİNDE DE AYNI ÇİZGİDEYİZ…”

*Kendisinin ve sevenlerinin dün neredeyse şu yaklaşan seçim sürecinde de aynı yerde ve çizgide durduğunu;

*Hep sulh ve huzurun, ittihad ve ittifakın, uhuvvet ve hulletin yanında yer almaya, kendisine sevgi duyanları da bu yönde teşvik etmeye çalıştığını; gözünde ahiretin tüllenip durduğu şu yaşından sonra da başka bir sevda, düşünce ve emelinin olamayacağını;

*Bundan sonra da arkadaşlarına, dostlarına ve sevenlerine itidal tavsiye ederek huzurun temini adına elinden geleni yapmaya çalışacağını ve her zaman sulhun takipçisi/destekçisi olacağını..

BAŞBAKAN’A İKİ İMZALI KİTAP GÖNDERDİ

Yazıda, Gülen’in dershanelerin kapatılması tartışmaları sırasında kendisine mesaj gönderip “sükut” talep edenlere ve bizzat görüşmek isteyenlere , “Zahmet buyurmayınız; sulhün yanında duracağımızdan ve elimizden geldiğince herkesi sükûnete çağıracağımızdan emin olunuz!”  Mesajı verdiği ifade edildi.
Gülen’in son sohbetinin akabinde “hiç  hasbihalde bulunmadığının” ve her fırsatta çevresine “Lütfen güncel olaylarla oyalanmayalım; imanda derinleşmeye ve hizmetlerimizi sürdürmeye bakalım” dediğinin anlatıldığı yazıda, şu bilgi de verildi;

“(Fethullah Gülen) Bu güzel niyetinin bir nişanesi olarak, buraya ziyarete gelen bir dost aracılığıyla sayın Başbakan’a iki imzalı kitap da gönderdi ve iyi dileklerini ifade etti.”

www.ukraynahaber.com.ua

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu