Haberlerİş Dünyası

TUİD’de Reform Hareketi’nin somut hedefleri (2)

Dün üyelerimiz ve kamuoyu ile programımızı paylaşmaya başlamıştık: Üye sayımızda ve buna bağlı olarak gelirlerde ciddi artış sağlamak, internetten yayın yapacak TUİD TV’nin kurulması programımızda yer alıyordu. Bugün ise TUİD’in marka değerinin artırılmasına, bilinirliğine ve gücüne ilişkin programımızdaki maddeleri paylaşıyoruz.

TUİD’in, Ukrayna’daki diğer işadamları örgütleri ile ilişkileri geliştirilecektir. Başta EBA (European Business Association) ve ACC(American Chamber of Commerce) olmak üzere, İtalyan, Fransız, Azeri vb. gibi işadamları dernekleri ile TUİD’in ilişkileri derinleştirilecektir. Bu dernekler ile ortak lobi faaliyetlerine katılım gösterilecek,  kültürel ve sosyal faaliyetler ile derneğin gücü ve bilinirliği artırılacaktır. İlk yılın sonunda, Ukrayna’daki 10 işadamı örgütüyle ilişkiler sıkılaştırılacak, ikinci yılda ise bu sayı 20’nin üzerine çıkarılacaktır.

TUİD, Türkiye’den gelen heyetler için olmazsa olmaz bir uğrak merkezine dönüştürülecektir. Türkiye’deki sanayi ve ticaret odalarıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ve değişik iş ve meslek örgütleriyle temas sağlanacaktır. Bu temasların sonucunda TUİD’in Türkiye’deki konumu ve ağırlığının artması temin edilecektir. Hedef ilk yılın sonunda 50 meslek kuruluşuyla, ikinci yılın sonunda ise 100 meslek kuruluşuyla gelişen münasebetler oluşturmaktır.

Yalnız Ukrayna’daki ve Türkiye’deki değil, başta Rusya olmak üzere komşu ülkelerdeki işadamları örgütleriyle de ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çaba gösterilecektir. İlk yıl Ukrayna’nın 7 komşu ülkesindeki Türk işadamları dernekleriyle temasa geçilecek, ikinci yıl ise BDT coğrafyasındaki tüm Türk işadamları dernekleriyle iyi ilişkiler tesis edilmiş olacaktır.

Ülkede düzenlenen tüm fuarlar takibe alınacak, fuar firmalarının, katılımcı firmaları TUİD konusunda bilgilendirmeleri sağlanacaktır. TUİD TV vasıtasıyla fuarlarda çekim yapılacak, bu çekimler hem TUİD TV’nin kendi yayın akışında kullanılacak hem de ilgili basın mercilerine servis edilecektir.

1 yıl içerisinde Ukraynalı akademisyenlere TUİD tarafından Ukrayna Yatırım Rehberi hazırlatılacak ve bu rehber TUİD vasıtasıyla Ukrayna ve Türkiye’deki 1000 kişi ve kuruluşa takdim edilecektir.

Türk toplumunun daha güçlü olması ve ülkede olan bitenden haberdar olması için zor koşullarda çalışıp didinen basın mensupları desteklenecektir. Gerek TUİD TV vasıtasıyla, gerekse yönetimimizin birinci yılında, yılda 4 adet yayımlanacak TUİD Dergisi’yle, TUİD’in web sitesi dışında da hem değerli basın mensuplarına daha kapsamlı çalışma alanı oluşturacak hem de TUİD’in ve Türk toplumunun sesinin daha iyi duyurulmasına çaba gösterilecektir.

Ukrayna basınının TUİD’e ilgisini artırmak için, ilgili basın yayın kuruluşlarının üyeleri ile temasa geçilecek, programımızda ilerleyen günlerde ifade edeceğimiz yerel basının ilgisini çekecek, ses getiren organizasyonlara imza atılacaktır.

Marka değeri ve gücü artan TUİD hem yeni üyeler için daha çekici olacak hem de Ukrayna’daki Türk İşadamlarının sesini daha iyi duyurulmasında önemli bir kanal haline gelecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Dururuz,

TUİD’de Reform Hareketi
“Potansiyelin Farkında mısınız?”

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu