GündemVideoYunus Erdoğdu

ÖZEL | Yeryüzündeki milletlerin 42 milyon nüfuslu Ukrayna’daki oranları

UkraynaHaber.com, etnik DNA testi sonuçlarına göre yaptığı araştırmada dünyadaki muhtelif etnik kimliklere Ukrayna toprakları üzerindeki oranını derledi.

Yeryüzündeki milletlerin yüzde kaçı Ukrayna topraklarında yaşıyor sorusunun cevabını araştırdık. Haziran 2019’tan itibaren yaklaşık 42 milyon 38 bin kişinin (bu sayının içerisinde Rusya işgali altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti dâhil değildir. Ayrıca Rusya yanlısı milislerin kontrolündeki Donetsk ve Lughansk bölgeleri kısmen dâhildir.) yaşadığı ülkede etnik kökenlerin göre dağılımı şöyle.

Bu etnik kökenler büyük oranda karışık mesela Ukrayna’da DNA testi yaptıran birisi; yüzde 10 Aşkenaz Yahudisi, yüzde 20 Orta Asyalı, Yüzde 45 Yunan ve İtalyan, yüzde 25 Baltıklı olabilir. Bu durumda her etnik kökende aynı kişinin istatistiki gözüküyor. Bu oranlar ülke nüfusuna göre değil etnik unsurların  toplam nüfusunun yeryüzündeki dağılımına göredir. Yani  Türklerin yüzde 5,1’i Ukrayna’da yaşıyor. Bunun içerisinde; Kazan Tatarları, Kırım Tatarları, 500 bin kadar Azerbaycan Türkü, Ahıska Türkleri bulunuyor.

www.UkraynaHaber.com

DOĞU AVRUPALILARIN YÜZDE 81,3’ü UKRAYNA’DA

Etnik DNA testi sonuçlarına göre Doğu Avrupalı kökenli halkların yüzde 81’i Ukrayna’da yaşıyor.
Etnik olarak Doğu Avrupa kökenliler genellikle; Rusya, Ukrayna, Polonya ve Macaristan’da yaşıyorlar. İlk Ortak Çağ, daha sonra Roma, Moğol işgalleriyle ve Büyük Osmanlı Devleti idaresinde Slav ve Baltık toplulukların yoğun olarak yaşadığı Doğu Avrupa bölgesi aynı zamanda Avrupa’yı Asya’ya bağlayan bir geçiş bölgesi.
Son birkaç yüzyıl çatışma ve krizlerin merkezindeki Ukrayna toprakları zengin kültürel yayılmanın merkez üssü oldu; sanat ve ilimde dünyaya birçok değer verdi.
Ukrayna, sahne sanatları, balesi, dünyada gelişen eğilimlerin çıkış noktası olarak görülüyor. Neredeyse ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşan demiryolu ağı, uzaya ve yonga teknolojilerine yaptığı öncülük, bilimsel atılımlar, mühendislik faaliyetleri dikkat çekiyor. Ukrayna, iç karışıklılıklar ve Rusya’nın, Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni işgal etmesi akabinde önemli ölçüde nüfus kaybetti. Özellik Avrupa ve ABD ve Kanada’da önemli bir Ukrayna diasporası var.

BALTIKLILARIN YÜZDE 70’İ UKRAYNA’DA
Baltık Denizi’ne kıyısı olan coğrafyadaki etnik kökenin sadece Estonya, Letonya ve Litvanya’da yaşıyor şeklinde bilinse de Baltıklıların yüzde 70’i Ukrayna topraklarında bulunuyor.

BALKANLILARIN YÜZDE 67’Sİ UKRAYNA’DA
Avrupa’nın güneydoğusundaki Balkan Yarımadası’nda ilk çağlarda; Latin, Yunan ve Slav kültürleri son dönemde; Hristiyanlık ve İslam’la tanıştı. Savaş ve etnik çatışmaya rağmen, bölge zengin kültürlerle kimlikler arasında bir köprü olmaya devam ediyor. Balkan müziği son yıllarda uluslararası alanda popüler hale geldi; Slav ve Batı Asya etkilerini içerir ve ritmik enerjisi ve dans edilebilirliği ile ayırt edilir. Balkan halklarının yüzde 67’si Ukrayna’da ikamet ediyor.

AŞKENAZ YAHUDİLERİNİN YÜZDE 10’UI UKRAYNA’DA
Aşkenaz: Doğu Avrupa’da yaşayan Musevileri tanımlamak için kullanılan isimdir. Aşkenaz, Ortaçağ İbranicesinde bugünkü Almanya topraklarını tanımlayan sözcüktür. Orta Çağ Avrupasında bu bölgede yaşayan Museviler Aşkenaz adıyla anılmaya başlanmıştır. Aşkenaz Musevilerinin geleneksel dili Almanca ile benzerlik gösteren Yidiş’tir. II. Dünya Savaşı sırasındaki Holokost (Yahudi Soykırımı) kurbanlarının büyük çoğunluğu Aşkenaz Musevileridir. Günümüzde dünya Yahudi nüfusunun çoğunluğunu Aşkenaz topluluğu oluşturur.

11’inci yüzyılda Aşkenaz musevilerinin dünya Yahudi nüfusunun yalnızca yüzde üçünü oluşturduğu; 1931’de ise bu rakamın yüzde 92’ye ulaştığı tahmin edilir. Yahudi Soykırımı ile Aşkenaz Musevilerinin Yahudi nüfusu içerisindeki oranı da düşmüştür. Aşkenaz Musevilerinin kökeni konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Başta Arthur Koestler olmak üzere Hazar Teorisini savunan bilim adamları, 8. yüzyılda Museviliği kabul eden Hazar Türklerinin, Doğu Avrupa Musevilerinin oluşumunda etkili olduğunu belirtmektedir. Bu teoriye göre 11. yüzyılda Hazar İmparatorluğunun çökmesi üzerine Musevi Hazarların Doğu Avrupa’ya yayılarak bugünkü Aşkenaz Musevilerinin etnik temellerini oluşturduğu belirtilir.
Ukrayna’da safkan Aşkenaz Yahudisi’nin 150 bin kadar olduğu biliniyor. Melez Aşkenaz Yahudiler hakkında ise bilgi bulunmuyor.

DÜNYADAJİ FİN NÜFUSUNUN YÜZDE 9,5’İ UKRAYNA’DA
Finler, Finlandiya dışında Norveç’teki Kvenler, İsveç’teki Tornedalyanlar, Rusya’daki Ingriyalılar olmak üzere farklı ülkelerde de yaşamaktadır. Finler arasında “heimo” diye adlandırdıkları oymaklar bugün iç göç nedeniyle önemini yitirmiştir. Çoğunlukla Estonca ve Karelyaca gibi Baltık-Fin dilleri arasında bulunan Finceyi konuşurlar. Finlerin nüfusu yaklaşık 8 milyondur. Ukrayna’da DNA testi yaptıranlar içerisinde Fin kökenli oranı yüzde 9,5 oranında çıkmıştır.

İSKANDİNAV KÖKENLİLERİN YÜZDE 6,7’Sİ UKRAYNADA
İskandinav kökenliler genellikle, Kuzey Avrupa coğrafyasında yaşıyor. Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler ile beraber Finlandiya, İzlanda, Faroe Adaları, Åland Adaları ve Grönland Nordik ülkeleri oluştururlar. Bu ülkelerin dilleri Fince dışında birbirine benzemektedir. Bu dillere İskandinav dilleri denir. Danimarka Danca, Norveç Norveççe, İsveç İsveççe, İzlanda İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar. İskandinav nüfusunun Ukrayna’daki oranı yaklaşık yüzde 6,7 civarındadır.

KUZEY VE BATI AVRUPALI GENETİĞİ TAŞIYANLARIN YÜZDE 5,1’İ UKRAYNA’DA
Yapılan bir araştırma, modern Avrupalıların genetik kökenlerinin düşünülenden daha karmaşık olabileceğini ortaya koydu. Buz Çağı döneminde Sibirya’dan Amerika’ya ilk giren insanlar Avrupa’daki tarih öncesi insanlarla da karıştı ve günümüz Avrupalılarının DNA’larında iz bıraktı. Bilim insanları, yaklaşık 7 bin yıl önce Almanya’da yaşamış bir çiftçinin ve 8 bin yıl önce Lüksemburg ve İsveç’te yaşamış 8 avcı toplayıcının DNA’sını inceledi. Avrupalıların atalarını bulmak için sonuçları bugün Avrupa’da yaşayan 2 bin 345 kişinin DNA’sıyla karşılaştırdı. Neredeyse tüm Avrupalılarda bu üç gruptan izler bulundu. Antik Kuzey Avrasyalı geni ise Avrupa DNA’sının yüzde 20’sini oluşturuyor. Kuzey Avrupalılar, Batı Avrupalı avcı toplayıcı genine en fazla sahip olan halk. Litvanyalıların genlerinin yüzde 50’si Batı Avrupalı avcı toplayıcılardan geliyor.Güney Avrupalılar ise daha fazla antik çiftçilerinkine benzer genlere sahip. Sardinyalıların genlerinin yüzde 90’ı da bu şekilde.
Kuzey ve Batı Avrupa geni taşıyanların yüzde 5,1’i Ukrayna topraklarında bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU BATI ASYALILARIN YÜZDE 5,1’İ UKRAYNADA

Hazar Denizi altından İran ve Türkiye’nin çevresini kapsayan bölge o kadar karmaşık bir genetiğe sahip ki başka bir coğrafyada bu kadar gen karışması yok. Günümüz İran ve Türkiye halkı, genetik mirasını sırasıyla eski Persler, Türkler, Büyük İskender seferleri… Araplar, Yahudiler, Yezidiler gibi dini ve etno-dini azınlıklara sahip. Bu halkların nesillerinin yüzde 5,1’i Ukrayna topraklarında varlığını sürdürüyor.

ORTADOĞLULULARIN YÜZDE 4,4’Ü UKRAYNA’DA
Ortadoğu bölgesinin tarihine bakıldığında, bu toprakların çok stratejik ve verimli olmaları dolayısıyla pek çok medeniyetin beşiği olduğunu görürüz. Köklü medeniyetler, ‘ilkler’ bu coğrafyalarda yeşermiş ve her medeniyet kendi kültüründen parçalar bırakarak bir Ortadoğu mozaiğinin oluşmasına vesile olmuştur. Ortadoğu denen bu bölge çatışma ve savaşlarla anılsa da, üç büyük ilahi dinin doğduğu yer olması sebebiyle dinsel önemi çok büyüktür. Bölgede dört temel etnik gruptan bahsedilebilir. Türk, Arap, Fars, Kürt…
Haritayı incelediğimizde sarı alan ile gösterilen bölgelerin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ki ‘Arap’ nüfusu gösterdiğini, Kürtlerin Türkiye-Irak merkezli Suriye ve İran’da yaşadığı, Türklerin ve Türkmenlerin ise Türkiye-İran merkezinde bölgeye dağıldığı, Farsların ise İran’da yaşadığı görülmektedir. Harita da en dikkat çeken unsur ise Afganistan’ın tam bir etnik mozaik halinde olmasıdır.

ORTA ASYALILARIN YÜZDE 3,7’Sİ UKRAYNA’DA
Orta Asya bölgesi daha Türk Asyası; Bir çok milletin kesişme noktası olmasının yanı sıra, Türk, Çin, Fars, Slav, Hint medeniyetleri gibi büyük medeniyetlerin bir araya geldikleri tampon bir bölge durumundadır.
Son dönemde özellikle Türk Asyası’ndaki ülkelerden Ukrayna’ya dönüş artmıştır. Ukrayna akrabalık bağını ispat edenlere vatadandaşlık veriyor. Ukrayna’da; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan’la Hazar Gölü batısındaki Azerbaycan gibi nüfusun büyük kısmı Türk topluluklarından oluşan ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri vatandaşlarına oturum ve vatandaşlık kolaylığı sağlanıyor. Prosedürlerin kolaylaştırılması akabinde bu yüzde 3,7’lik oran hızla yükselecektir.

Dünyadaki; Yunan ve İtalyanların yüzde 5,4’ü, Kuzey Afrikalıların yüzde 2,6’sı, Sefarad Yahudilerinin yüzde 2.1’i, İrlandalı, İskoç ve Gallilerin yüzde 1,6’sı, Aslen İranlı ve Iraklı Mizrahi Yahudilerinin yüzde 1,4’ü, İIberyalıların yüzde 1,3’ü ve İngilizlerin yüzde 1,2’si Ukrayna’da yaşıyor.

Muhabir: Yunus Erdoğdu | [email protected]

Twitter: @erdogduy

Facebook: facebook.com/erdogduy

İnstagram: instagram.com/ukraynahabercom/

Ukrayna Haber

Ukrayna'nın, ilk Türkçe haber sitesi.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu