29 Mayıs 2017
SON HABERLER:

Anket

Sizce erken seçimlerde hangi parti oy kaybeder?

Sonuçlar


Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, «Ukrayna ile Türkiye arasındaki işbirliğindeki ikilemler: değerler ile millî çıkarlar» konusu üzerine güvenlik uzmanlarının katılımıyla "Güvenlik Münazarası" gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Haber Ajansı «Ukrinform» Medya Merkezi'nde; «Ukrayna Prizması» Dış Politika Konseyi ile Friedrich Elbert Vakfı Ukrayna Temsilciliği'nin organize ettiği münazaranın moderatörlüğü «Ukrayna Prizması» Dış Politika Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Ukrayna Gelecek Enstitüsü Analiz Uzmanı Nadiya Koval tarafından yapıldı.

11 Nisan'daki münazaraya, Friedrich Elbert Vakfı Ukrayna Temsilciliği, «Ukrayna Prizması» Dış Politika Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, Ukrayna Bilgi Politikası Bakanı Birinci Yardımcısı, uzmanlar, Ukraynalı ve Türk diplomatların katıldı.

Son dönemdeki gelişmeler perspektifinden Ukrayna ile Türkiye arasındaki işbirliğinin konuşulduğu münazarada; Ukraynaca, Rusça ve İngilizce simültane tercüme yapıldı.

GÜNDEM TÜRKİYE'NİN GELGİTLERİ...
Ukrayna Özel Görevler Büyükelçisi Serhiy Korsunskıy gibi etkili isimlerin katıldığı münazarada günübirlik siyasetlerle Rusya ile ABD arasında sıkışan bir batıya bir doğuya savrulan Türkiye'nin diplomatları çok zor anlar yaşadı.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki diyalogun bugünkü durumu, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini neleri kapsadığı, Türkiye’nin verdiği dönülmez kararlar, Anayasa Referandumunun Türkiye’nin uluslararası arenadaki imajına etkileri, Ankara ile Moskova arasındaki yakın işbirliği, Türkiye ile AB arasında derinleşen kriz ışığında Ukrayna ile Türkiye’nin ekonomi ve güvenlik alanında işbirliği yapma olanakları, Ukrayna ile Türkiye arasındaki serbest ticaret alanının oluşturulmasının gizli riskleri, gibi konular üç  saat yakın süre zarfında derinlemesine konuşuldu.

MÜNAZARAYA, MARİNA VOROTNÜK DAMGA VURDU
Türkiye'nin gelgitleri ve içine girdiği çıkmazı münazarada en iyi dile getiren isimlerden birisi, «Karadeniz Bölgesi’ndeki Güvenlik Araştırmaları» Programı Koordinatörü «Ukrayna Prizması» Dış Politika Konseyi Uzmanı Marina Vorotnük oldu.

Marina Vorotnük,
Türkiye ile Ukrayna ilişkilerindeki kimsenin üzerine gitmeye cesaret edemediği gerçeklere Türk diplomatın yanı başında açık bir şekilde değindi.

YOLUNU ŞAŞIRAN ÜLKE: TÜRKİYE
Türkiye’nin son dönemdeki çalkantılı iç ve dış politikası sergilediğine dikkat çeken Vorotnük; uzmanların kullandığı şu tanımlarını; «kaybedilmiş Türkiye», «yolunu şaşıran ülke: Türkiye» ve «demokraside geriledi» nitelemeleri dile getirdi.

Birkaç yıl önceye kadar uluslararası siyasi arenada sıkça «örnek alınacak devlet» olarak tanımlanan Türkiye’nin adının son dönemde daha çok «demokraside gerileme», «insan haklarının ihlali» ve «otoriterleşme» gibi terimlerle anıldığına dikkat çeken Vorotnük, Türkiye'de, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle yeninden gündemde olduğunu belirtti.

REFERANDUM NE GETİRECEK?
Vorotnük, hafta sonu gerçekleşecek referandum için ise şunları söyledi: "Söz konusu referandum ile Türkiye’nin politik sistemini Reisicumhur R. T. Erdoğan’ın menfaatlerini karşılayacak şekilde değiştirilecek. İktidar sahiplerini birçok konuda daha da yetkilendirilmesini sağlanacak. Bu değişiklikler yapılırsa, Türkiye’de başbakanlık makamı kaldırılacak, bir partiye mensup olmaya devam edecek cumhurbaşkanının ise hükümeti istifaya gönderme ve ülkenin asıl makamlarını dağıtma gibi yetkileri olacak. Bu değişiklikler yapıldığı takdirde Türkiye’nin demokrasi yolunda ilerlerken birçok zorluğa katlanarak sağladığı pozitif değişikliklerin tehlike altında kalmasının yanı sıra ülkede mutlaka politik plüralizm ile ifade özgürlüğü krizi yaşanacak. Son yıllarda Türkiye, 2016 yılının Temmuz ayındaki askeri darbe girişimi akabinde güçlü demokrasinin giderek azalması sebebiyle çok eleştirildi. Başarısız darbe teşebbüsünden sonra kendisine karşı bir mücadele olarak tanımlanan bir hareket başlatıldığında sadece darbenin hazırlanmasıyla suçlananlar değil; daha çok geçerli iktidara karşı muhalif olan sivil toplum kuruluşları, basın organları ile medya temsilcileri baskı altına alınarak sürgüne gönderilmiştir." dedi.

TÜRKİYE İLE BATI ARASINDAKİ DEĞERLER UÇURUMU GENİŞLİYOR
Türkiye ile Batı ortakları arasındaki değerler uçurumu daha da genişleyerek derinleştiğini ifade eden Vorotnük, diğer taraftan Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerde buzların çözüldüğünü kaydetti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayanarak kriz öncesi günlere dönüldüğünü, Karadeniz Bölgesi, iki büyük devletinin güvenlik konusunda müşterek hakimiyete dayalı işbirliği yaptığı, Rusya ile birlikte 2017 yılının Ocak ayında Astana’da tertip edilen temaslara katılıp Suriye’de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamındaki hareketlerini Rusya’nınkine uydurmaya çalıştığı, Türkiye'nin, hem kendisinin hem de Rusya’nın Suriye krizinin giderilmesinde önemli rol oynamasını sağladığını ifade eden Vorotnük, bunun karşılığında ise Türkiye’nin, NATO ile işbirliğine fren koyduğu, kendi başına NATO’nun rakibi olan Rusya Federasyonu ile işbirliğinin sürdürdüğünün altını çizdi.

TÜRKİYE İLE ABD İLİŞKİLERİNDE GÜVENSİZLİK DÖNEMİ
Türkiye'nin batıdan bağımsız yürüteceği ittifakların çok hassas olduğuna dikkat çeken Vorotnük;
"Türkiye’nin kendi stratejik partneri ABD ile ilişkilerinde derin bir güvensizlik krizi yaşanmakta olduğunu ABD Dışişleri Bakanı olan R. Tillerson’un 30 Mart 2017 tarihinde Türkiye’ye gelmesi, bu krizden çıkılmasını sağlayamadı. En azından iki sorun, hâlâ çözülmemiş durumdadır; bunlar, resmi Türkiye’nin 2016 yılının yaz mevsiminde teşebbüsü yapılan askeri darbenin hazırlanmasıyla suçladığı Türk vaizi F. Gülen’in Amerika’dan kovularak Türkiye’ye gönderilmesini istemesi ile ABD’nin Suriye’deki Kürt askerlerine destek verme meselesidir. Ankara’nın, Amerika’nın yeni yöneticilerinin bu konudaki yargılarını değiştirmesine dair umutları bir türlü gerçek olmuyor." dedi.

UKRAYNA, TÜRKİYE'DEN NE İSTİYOR?
Ukrayna'nın Türkiye'den ne istediğine ilişkin sorunun cevabını ise uzman isim Vorotnük; "Ukrayna, Türkiye’nin demokrasi prensiplerine göre yaşayan istikrarlı bir ülke olup kendi Avrupa yolundan ayrılmadan Rus saptırmacılığını durdurma gücüne sahip NATO’nun bölgedeki temsilcisi olmasını isterdi. Türkiye’nin Rus Federasyonu’na karşı izlediği politika başta olmak üzere batı eğilimlerinden sapması, müteakip yıllarda kendisinin Ukrayna ile geliştirdiği ilişkilerde problemlerin çıkmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

Karadeniz havzası ülkelerinin diplomaside sıkça kullanılan «Karadeniz bizi birleştiriyor» iddiasından uzaklaşıp kendi menfaatlerini karşılamakla meşgul olduklarına vurgu yapan Vorotnük, Türkiye’nin sergilediği tavırların Ukrayna’nın millî çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE, UKRAYNA'NIN MİLLİ MENFAATLERİNİ TEHDİT EDİYOR!
Türk diplomatların ve uzmanların gözünün içine bakarak açık bir şekilde Türkiye'nin Ukrayna'nın milli menfaatlerini tehdit ettiğini söyleyen Vorotnük,  sözlerine şöyle devam etti: "Örnek verecek olursak, akla iptal edilen «Güney Akımı» doğal gaz boru hattı projesi ile «Türk akımı» boru hattı projesi gelir. Güney ülkelerine doğru taşınan doğal gaz Ukrayna toprakları üzerinden geçirilecek olsaydı bu, ülkemizin enerji güvenliği için ciddi bir sorun çıkartabilirdi. Türkiye’nin AB ile ABD’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları desteklememesi, kendi menfaatlerimizin stratejik ortaklarımızınkinden farklı olabileceğine işaret etmektedir. İç politikanın gündemde olan hassas meseleleri, iki taraflı diyalogun dışında kalır. Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda birkaç defa patlayıp uzun zaman içinde devam eden ihtilalleri temkinli bir şekilde takip eden Türk ortaklarımız, bölgedeki statükoyu sarsabilecek her şeyi olumlu karşılamazdı. Bu yüzden statükosunu koruduğu söylenen Türkiye, sık sık bölgedeki bütün süreçleri koordine etmek isteyen bir ülke olarak nitelendirilir. Ukrayna da Türkiye’deki olaylar ve Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin gelişme tarzı konusunda çok fazla yorum yapmaktan kaçınmaktadır. Ukraynalı diplomatların karşılaştığı en mühim sorunlardan birisi, Türkiye’nin Rusya ile askeri ve politik alanlarda yaptığı işbirliğinin bölgedeki güvenliği tehlikeye attığını anlatan mesajı Türk ortaklarına duyurmak ve kavratmak için en uygun şekli bulmaya çalışmasıdır. Ukraynalı diplomatlara göre bu iki mesele, ikilemli duruma gelinmesine yol açmaktadır."

GEZİ RUHU HALA GÜÇLÜ!
Geleceğe dair tahminlerde bulunmak hususunda çok dikkatli ve ölçülü olmak gerektiğini ifade eden Vorotnük, "Türkiye’yi sadece Erdoğan’ın yönettiği Türkiye olarak değerlendirmek yanlıştır çünkü bu ülkede Gezi ruhu hâlâ çok güçlüdür." dedi.

15 Temmuz sonrasında Erdoğan'ın ilan ettiği: "Yenikapı Ruhuyla" Ukrayna'da hareket eden Türk diplomatların Ukrayna'da her fırsatta ajitasyon yapmasına rağmen Ukraynalı uzmanın gündemdeki Yenikapı Ruhu'nun aksine Türkiye'de güçlü bir Gezi Ruhu bulunduğuna dikkat çekmesi Türkiye'yi ne denli yakından takip ettiklerini bir kez daha gösterdi.

TÜRK DİPLOMATLAR GÜNDEMİN GERİSİNDE
Münazarada Türk diplomatların ise Reisicumhur Erdoğan'ın Avrupa'ya; ""Faşist", "Nazi" ve "haçlı kulübü" gibi nitelemeler yapması ve kriz çıkarttığından, Türkiye'nin Avrupa Birliği ekseninden kayıp doğudaki Şanghay İşbirliği Örgütü eksenine doğru kaydığından habersiz oldukları görüldü.

Türk diplomatlar,
batı yanlısı Türkiye'nin Rusya uçağı vurduğu günlerden kalma söylemlerini sürdürmesi ise, "Acaba gündemi takip etmiyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye'nin gelgitlerine yetişemeyen Türk diplomatın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne vizesi girmenin arifesinde olduğundan bihaber, Türkiye'nin, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonuna destek olacağını söylemesi katılımcılarda şaşkınlık oluşturdu.

Türkiye'nin Rusya ile dostane ilişkiler kurduğunu görmemezlikten gelen Türk diplomatın Ukrayna'ya AB yolundaki destek sözleri, "Çok yakında, Türkiye, Ukrayna'dan vizesiz rejim ve AB üyeliği konusunda destek isteyecek haberi yok." şeklinde değerlendirildi.

@erdogduy | YUNUS ERDOĞDU - yunuserdogdu@hotmail.com


Kategori Gündem

Yurt dışında kendi ülkesinin vatandaşlarını kamplaştırarak ayrıştıran ve Türkiye'nin iç problemlerini bulunduğu ülkeye taşıyan TC Büyükelçileri yakın takipte.

Reisicumhur Erdoğan'ın, Avrupa karşıtlığı sonuçlarını göstermeye başladı. Danimarka, Türkiye Büyükelçisi’ni ‘Ajanlık faaliyetlerinden dolayı’ bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Samuelsen, Türkiye Büyükelçisi’ni Pazartesi günü (20 Mart) bakanlığa çağırdı.

Büyükelçinin bakanlığa çağrılma gerekçesi olarak AKP’nin Danimarka’da bulunan muhaliflere karşı yürüttüğü ajanlık faaliyetleri gösterildi.

Kategori Dünya

İhbar hattımıza gelen bir mesajda, Atalay Doğutürk, TC Kiev Büyükelçiliği'nin görevini suiistimali nedeniyle annesinin cenazesine gidemediğini belirtti.

Ukrayna Haber Whatsapp ihbar hattına gelen mesajda Atalay DoğuTürk; "31 Temmuz'da annem vefat etti. Kiev'de işlerim kötü gitti. Cebimde bir lira bile kalmadığı bir anda annemin ölüm haberini aldım. Annemin ölüm kağıdını konsolosluğa ibraz ederek beni Türkiye'ye göndermelerini istedim.Bana, 'kusura bakmayın biz size yardımcı olamayız' cevabı verildi. Ne ilgilendiler, ne evraka baktılar. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu durumdaki vatandaşlara yardım etmeyin talimatı vermiş. Kale alınmadı derdim. Annemin cenazesine gidemedim. Vefat ettikten 15 gün sonra Türkiye'ye gidebildim" dedi.

Tek istediğinin tek yön bir uçak bileti olduğunu söyleyen Doğutürk, kendisinin Türkiye'ye gittiğinde nereye isterlerse oraya parayı yatırmayı de teklif ettiğini bildirdi.

"KANLA ALINAN ÜLKEDE KANSIZLIĞA HAYIR"

Doğutürk,"Ben, bugüne kadar cumhuriyetçi bir adamım Atatürkçü bir adamım. İlke ve inkılaplara sadık kalan bir birisiyim. Ben, futbol takımı tutar gibi parti tutan bir adam değilim. Tek istediğim kanla alınan bir ülkede kansızlığa hayır demek" şeklinde konuştu.

Annesi öldüğü için banka hesaplarına erişemeyen ve Ukrayna'da parasız kalan vatandaşa Kiev Büyükelçiliği yardımcı olmadığı gibi çok sıkı işbirliği içerisinde olduğu, THY, TİKA ve Türkiye Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) gibi kurumlara da yönlendirip sorunu çözmemesi de dikkat çekti.

BU MEVZUATI YENİDEN HATIRLATIYORUZ!

Kiev Büyükelçiliği personelini UkraynaHaber.com olarak bir daha Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu’nu okumalarını tavsiye ediyoruz. Gelecekte aşağıdaki hususlar ve daha önceki yaptıkları kayıt altına aldığımız hukuksuzluklar nedeniyle çeşitli mahkemelerde hesap vereceklerini hukuken başlarının ağrıyacağını hatırlatmakta da fayda görüyoruz.

Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu’nda büyükelçi ve konsolosların görevleri sıralanırken daha ilk maddede şunlar yazılı;

“...Kuruldukları devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korumak.. , dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle yapılan her türlü ayrımcılık ile mücadele edilmesi..."

UKRAYNA HABER | KİEV - İSTİHBARAT SERVİSİUkraynaHaber.com WhatsApp ihbar hattı herkese açık…

Ukrayna’nın ilk Türkçe haber sitesi UkraynaHaber.com’a, kolay yoldan ulaşmak için; WhatsApp ve Viber uygulamasını kullanabilirsiniz.

Son dönemde revaçta olan “Vatandaş Gazeteciliği” kanallarından birisi olan WhatsApp ve Viber hattına muhabirimiz Yunus Erdoğdu’nun +38 063 665 65 25 (Ukrayna - Kiev) numarasına ulaşabilirsiniz.


WhatsApp’da direk olarak haber önerilerinizi, ihbarlarınızı ve düşüncelerinizi kolayca ulaştırabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken karşılaştığınız olayları ya da şikâyetçi olduğunuz konuları video veya fotoğraf olarak kaydedip +380 63 665 65 25 numaralı WhatsApp Hattına yollamanız yeterli.

Haberlerinizi, ister isimli istediğiniz takdirde kaynağı gizli kalacak şekilde isimsiz yayınlıyoruz...

Gönderdiğiniz, belgeler, videolar ve fotoğraflar deneyimli muhabirimiz Yunus Erdoğdu tarafından değerlendirilip haberleştirilecektir.

Bize ulaşmak için aşağıdaki yollardan herhangi birini seçebilirsiniz:

Telefon: +38 063 665 65 25 numaralı WhatsApp ve Viber Hattı ile

E-Posta: ukraynahaber@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ukraynahaber

Twitter: https://twitter.com/ukraynahaber

Youtube:  https://www.youtube.com/user/ukraynahaber

VK: http://vk.com/ukraynahaber

Hattımıza sadece hadiseleri değil, haber önerilerinizi de iletebilirsiniz.

“Gönüllü muhabir” olmak isteyen herkese sayfalarımız açık.

Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz haberleri, çektiğiniz fotoğrafları bize gönderin, www.UkraynaHaber.com’da ve sosyal ağlarda yayınlayalım.

www.UkraynaHaber.com

Kategori Gündem

AKP iktidarının belli bir guruba karşı işlediği hukuksuzluklara, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği de ortak oldu. Sitemizin "İhbar Hattına" son günlerde oldukça fazla mağdur mesajları gelmekte. Bunlardan bazılarını aşağıda okuyacaksınız.

Öncelikle, Kiev Büyükelçiliği personelini UkraynaHaber.com olarak bir daha Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu’nu okumalarını tavsiye ediyoruz. Gelecekte aşağıdaki hususlar ve daha önceki yaptıkları kayıt altına aldığımız hukuksuzluklar nedeniyle çeşitli mahkemelerde hesap vereceklerini hukuken başlarının ağrıyacağını hatırlatmakta da fayda görüyoruz.

Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu’nda büyükelçi ve konsolosların görevleri sıralanırken daha ilk maddede şunlar yazılı;

“...Kuruldukları devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korumak.. , dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle yapılan her türlü ayrımcılık ile mücadele edilmesi..."

SİZ, KANUNU ÇİĞNERSENİZ O, KANUN DA GÜN GELİR SİZİ ÇİĞNER!
AKP iktidarının sopası haline gelen TC Kiev Büyükelçiliği'nin istinasız her gün ayaklar altına aldığı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu'na göre farzı muhal, kendi ülkesinin pasaportunu taşıyan bir kişi eğer bir başka ülkede ağır bir suça bulaşsa bile, elçilik görevlileri devreye girmesi ve mümkün olan en az cezayı alması konusunda hukuki ve diplomatik destek sağlamaya çalışması gerekiyor.

Kiev Büyükelçiliği
, vatandaşı himaye etmesi gerekirken tam tersine suça bulaşıyor!

Demokratik ülkelerin aksine, Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da bulunan namuslu TC vatandaşlarına güven hissi vermiyor.

Ancak, AKP'nin "suç ortakları" müstesna.

Örneğin, ABD'de tutuklu bulunan 17-25 Aralık Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmasının zanlısı Reza Sarraf'ın kurtulması için sarf ettiği çabalar... Benzer, şekilde sadece AKP'lilere "bir telefon" ile Ukrayna'da verdikleri destekler...

KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ANA GÖREVİ VATANDAŞA: TUZAK VE KUMPAS
Türk pasaportu, taşıyanlara görevi gereği sahip çıkması gereken, Kiev Büyükelçiliği ortada bir kanıt, bir mahkeme kararı bile olmadan, Türk vatandaşlarının pasaportunu çoluk çocuk demeden İPTAL edip bulunduğu ülkede SIKINTI yaşaması için TUZAK kuruyor.

Kiev Büyükelçiliği
çalışanları, Ukrayna'da kendi ülkesinin pasaportunu taşıyan vatandaşlarını bulundukları ülkelerin devlet mercilerine; ŞİKAYET – İHBAR – GAMMAZLAMA ve JURNAL faaliyeti yürütüyor.

Ukrayna'da; iş, eğitim, turizm, medya gibi değişik amaçlarla bulunan kendi ülkesinin vatandaşlarını tek tek fişleyerek, onlara ENGEL çıkarılması, ülkeden kovulması, iş yaptırılmaması, iş yerlerinin kapatılması konusunda muhbir ajan olarak çalışıyor.

Ancak, şu bir gerçek Türk Tarihinin dış dünyada EN İTİBARSIZ yönetimi şu an işbaşında.

Demokratik hiçbir ülke yetkilisi randevu vermek istemiyor. Sadece, Afrikalarda geziyor.
Tüm uluslararası raporlar Türkiye’de demokrasinin giderek bittiğini yansıtıyor.

Bu iktidar yarın gider başkası gelir...

Bu türden hukuksuzlukları yapan liderler parayı uçağa, helikoptere,  doldurup ülkesinden kaçar geride kalanlar hukuk önünde hesap verir bundan ders alın...

Ders almazsanız, şimdilerde haklarında jurnalde bulunduğunuz Türk Vatandaşlarının SUÇ DUYURULARI ile baş başa kalır, uğraşır durursunuz. Göreviniz kaybetmenin yanında ciddi tazminatlar ödemeye mahkum olursunuz. Bu konuda bize belge sunmak isteyen çok fazla mağdur var. O belgeler bir gün mahkemelere sunulur.

İşte, yarın sizlerin önüne delil olarak gelecek ve kısa süre sonra hukuk önünde hesap vermek durumunda bırakacak mağdur mesajlarından bir kaçı...

ÇOCUKLAR NE ZAMAN TERÖRİST OLDU?
"Ben ...,  4 çocuk babasıyım pasaport süremizin dolmasına az kalmıştı. TC vatandaşı olan çocuklarımın pasaportlarını yenilemek için, TC Kiev Büyükelçiliği'ne gittik.

Görevlinin cevabı:

'siz teröristmişsiniz çocuklarınıza pasaport müracaatı yapamazsınız size pasaport vermeyiz...'

Hani, suçun şahsiliği?

Hani, insanlar suçları kanıtlanıncaya kadar masumdu?

Tabi bunlar hukuk demokrasi ve adaletin olduğu ülkelerde geçerli olduğunu bir an unutmuşuz. Oradan boynu bükük ayrıldık. Ben, yıllarca öğretmenlik yaptım nice nesiller yetiştirdim. Elime kalemden başka bir şey almadım elimize sadece tebeşir tozu bulaştı. Bir anda terörist olmakla suçlandım..."

KİM TERÖRİST?
"Ben ..., Türkiye'de, KHK ile işinden olmuş 150 bin kişiden sadece birisiyim. Türkiye'de ekonomik şartlar ağırlaştı. Hiç bir yerde iş bulamadık. İyice bunalınca yeryüzü geniş rızkı veren Allah deyip Ukrayna'ya geldim. Burada Allah'a şükür bir çocuğum dünyaya geldi. Yeni doğan bebeğine nüfus cüzdanı çıkarmak için eşim ile birlikte ilk çocuğumuza kimlik ve pasaport almak için TC Kiev Büyükelçiliğine gittik.

Bir, elçilik görevlisi,
- Hoş geldiniz, işlem nedir? dedi.

Yapmak istediğimiz işlemleri anlattık.

- Şu formları doldurun işleminizi yapalım dedi.

Ben, formları doldururken pasaportumu talep etti.

Tabi ki bu talebe hiç tereddüt etmeden biraz sonra başıma geleceklerden habersiz icabet edip pasaportumu kendi devletimin personeli sandığım şahsa verdim. Devletimin bana bir tuzak kurabileceğine rüyamda dahi görmedim. Görsem inanmaz olsa olsa kabus derdim. Ben devletine bağlı bir vatandaşım çıkarıp görevliye pasaportumu verdim. O an dünyam yıkıldı. Elçilik görevlisi, "Siz, teröristmişsiniz pasaportunuza el koyuyoruz..." hiçbir işlem yapmadı. Kendi ülkemin elçiliğinde kumpasa getirildim. Çaresizlik için de yabancı bir ülkede benim gibi emekçi bir insanı mağdur ettiler. Bilmiyorlar ki rızkı veren de hayatı veren de Allah. Şimdi siz söyleyin hakkımda hiçbir mahkeme kararı yok. Hayatımda karakolun önünden bile geçmemiş hiç adamım. Evrensel hukukta yeri olmayan bir gerekçe ile terörist ilan edildim. Benim gibi bir emekçi, namusuyla ekmeğinin peşinde birisi mi terörist yoksa bize bu muameleyi yapanlar mı?"

YENİ GELEN TALİMAT KİMLİKLE İŞLEM YOK!
"Ben ..., 30 yıl Türkiye'de eğitimle meşgulüm. Türkiye, doğru dürüst yaşayan insanlar için şartlar oldukça ağırlaştı. Bir akrabamın daveti üzerine Ukrayna'ya geldim. Çok mütevazi bir hayat kurup çocuklarımın eğitimini sürdürebilmesi için canla başla çalışıyorum. Yeni bir ülke, yeni şartlar, zorluklar, geride bıraktığım sevdiklerim akrabalarım, yetiştirdiğim binlerce öğrencim. Dile kolay hayatımın 50 yılının geçtiği güzel ülkem... Çocuklarımın pasaport süresi azalınca yeni pasaport için anneleri ile birlikte elçiliğe gittik. Müracaatta bulunduk.

Görevli, "3-4 gün içinde haber veririz, gelir pasaportlarınız alırsınız" cevabı verdi.

Çok sevindik çünkü çevreden duyduğumuz hadiselerden dolayı endişelerimiz vardı.

4-5 gün sonra elçilikten haber geldi.

'Pasaportlarınız hazır gelip alabilirsiniz.' şeklinde. Bir anda endişemiz sevince dönüştü. Hızlıca, elçiliğin yolunu tuttuk. Ne de olsa yıllarca talebe yetiştiren bir aile olarak kendi çocuklarımın eğitiminin önündeki muhtemel bir engelin kalkması demekti.

Elçiliğe girince eşime, görevli pasaport sordu. Eşim pasaportunun yanında olmadığını söyleyince, 'kusura bakmayın yeni talimat pasaport olmadan sadece kimlikle işleminizi yapamıyoruz' oldu.

Çaresizce yeniden gidip pasaportu getirdik. Görevliye verir vermez, görevli pasaportumuzu iptal ederek el koydu. Çocuklarınıza da pasaport vermediler. En başlıca vatandaşlık hakkımız olan kimliğimizi alamadık. Üstelik bu davranışlarıyla adeta zaten sizi kandırdık pasaportunuza el koymak için yalan söyledik size kumpas kurduk dediler. Ailemin ümitlerini, çocuklarımın eğitimine mani olup geleceğini karartanlar, aileme hukuksuz yere terörist muamelesi yapanlar bunun hesabını gün gelecek bağımsız mahkemeler önünde verecek."

ELÇİLİĞİN YENİ TAKTİĞİ: ŞU AN SİSTEM ÇALIŞMIYOR!
Bize, gelen şikayetlerin başında herhangi bir işlem için giden vatandaşa, "Şu an sistem çalışmıyor" denilmesi.

Bu sürede ise vatandaş oyalanıp, hakkında sorgulama yapma ve vatandaşına yalan söyleme, kumpas kurma, elçilikte hiç bir işlemi yapılmayacak insanların listesi oluşturup hukuksuz şekilde mağdur etme, yerel makamlara yalan yanlış bilgiler vererek kendi vatandaşına kumpas kurma.

YAZAMADIKLARIMIZI MAHKEMEDE ÖĞRENECEKSİNİZ!
İhbar hattımıza çok ağır ithamlarda geldi. Sadece somut belge ve bilgiye dayanan ihbarları isimsiz yayınladık. Hiç şüphemiz yok ki söz konusu şahıslar ile işlerini görmeyen yetkililer, ileride büyük mahkemede karşılaşıp hesaplaşacaktır...

Ancak, "ihbar hattımıza" intikal eden ve bizim burada yazmaya bile imtina ettiğimiz bir kaç husus var ki Kiev Büyükelçiliği bu işlediği hukuksuzluğu yazmasak da muhtemelen anlamıştır, biliyordur.

Biz, o konuların öncelikle mahkemeye havale edilmesini, haberlerinin de daha sonra ilgili bütün isimlerinde de açıkça yazılarak yapılmasını uygun gördük.

UKRAYNA HABER | KİEV - İSTİHBARAT SERVİSİ


UkraynaHaber.com WhatsApp ihbar hattı herkese açık…

Ukrayna’nın ilk Türkçe haber sitesi UkraynaHaber.com’a, kolay yoldan ulaşmak için; WhatsApp ve Viber uygulamasını kullanabilirsiniz.

Son dönemde revaçta olan “Vatandaş Gazeteciliği” kanallarından birisi olan WhatsApp ve Viber hattına muhabirimiz Yunus Erdoğdu’nun +38 063 665 65 25 (Ukrayna - Kiev) numarasına ulaşabilirsiniz.


WhatsApp’da direk olarak haber önerilerinizi, ihbarlarınızı ve düşüncelerinizi kolayca ulaştırabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken karşılaştığınız olayları ya da şikâyetçi olduğunuz konuları video veya fotoğraf olarak kaydedip +380 63 665 65 25 numaralı WhatsApp Hattına yollamanız yeterli.

Haberlerinizi, ister isimli istediğiniz takdirde kaynağı gizli kalacak şekilde isimsiz yayınlıyoruz...

Gönderdiğiniz, belgeler, videolar ve fotoğraflar deneyimli muhabirimiz Yunus Erdoğdu tarafından değerlendirilip haberleştirilecektir.

Bize ulaşmak için aşağıdaki yollardan herhangi birini seçebilirsiniz:

Telefon: +38 063 665 65 25 numaralı WhatsApp ve Viber Hattı ile

E-Posta: ukraynahaber@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ukraynahaber

Twitter: https://twitter.com/ukraynahaber

Youtube:  https://www.youtube.com/user/ukraynahaber

VK: http://vk.com/ukraynahaber

Hattımıza sadece hadiseleri değil, haber önerilerinizi de iletebilirsiniz.

“Gönüllü muhabir” olmak isteyen herkese sayfalarımız açık.

Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz haberleri, çektiğiniz fotoğrafları bize gönderin, www.UkraynaHaber.com’da ve sosyal ağlarda yayınlayalım.

www.UkraynaHaber.com

Kategori Gündem

TC Kiev Büyükelçiliği'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve bağlı bulundukları TC Dışişleri Bakanlığı resmi sitesine hiç girmediği anlaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin resmi sitesinde, Türkiye - Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu sayfasında, "Ukraynaca Selamlama Kelimeleri" yerine Rusça karşılığı yazıldığı görüldü.

Karadeniz havzasının iki önemli ülkesinin parlamentoları arasında ikili ilişkileri geliştirmekle görevli Türkiye - Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun daha işin en başı sayılan selamlama kelimelerini dahi yanlış yazılması hatta ülkenin ihtilaflı olduğu Rusya Federasyonu'nun resmi dili Rusça olarak yazması dikkat çekiyor. Selamlama kelimelerinin Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu sayfasından kopyalanıp yağıştıldığı ortaya çıktı.

Aynı şekilde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde, "Ukrayna Ülke Künyesi" bölümünde, Ukrayna Başbakanı alanında,  "Başbakan Vekili Arseniy Yatsenyuk" gözüküyor. Halbuki, 14 Nisan 2016'dan bu tarafa Ukrayna'nın başbakanlığı görevini resmen Vladimir Borisoviç Groysman yürütüyor.

UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI

TC Kiev Büyükelçiliği, UkraynaHaber.com olarak daha önce Türkiye'nin resmi kurumlarının web sitelerinde Ukrayna ile ilgili bu ve benzeri hataların düzeltilmesi yönündeki uyarılarımızı, "daha önemli işlerimiz var" gerekçesiyle dikkate almadı.

Düzeltilmesi için beklediğimiz süre zarfında ise, UkraynaHaber.com'a gelen vatandaş şikayetleri TC Kiev Büyükelçiliği'nin mesaisini "ikili ilişkilerden" ziyade ülkedeki Türk vatandaşlarının işlerini suiistimal etmek olduğu görüldü.

UkraynaHaber.com istihbarat hattına gelen vatandaş şikayetlerinin büyük kısmı: pasaportuna hukuksuz bir biçimde el koymak, konsolosluk işlerini sistem çalışmıyor bahanesiyle yapmamak, çevre bölgelerden Kiev'e gelen insanları kasten mağdur etmek, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmemek, ülke hapishanelerindeki Türk vatandaşlarıyla ilgilenmemek, masum insanlara "terör" isnat etmek, vatandaşlara taciz ve tehdide varacak ölçülerde davranmak şeklinde.

Vatandaşı hakkındaki olumsuz faaliyetler için vakit bulan TC Kiev Büyükelçiliği'nin, resmi kurumlarımızın sitelerindeki ülke bilgilerinin güncellenmesi konusuna gelince "kimin umurunda o siteler" gibi diplomatik üslupla da bağdaşmayan cevap vermesi düşündürüyor.

UkraynaHaber.com olarak 11 yıldır iki ülke ilişkilerine verdiğimiz katkıyı, TBMM'nin sitesine, Ukraynaca selamlama kelimeleri önerisini de ekleyerek devam ediyoruz:

Ukraynaca Selamlama Kelimeleri:

Türkçe                               Yazılışı                                  Okunuşu

Merhaba:                           Привіт                                Prıvit

Nasılsınız:                          Як справи                           Yak spravı

Hoş geldiniz:                      Ласкаво просимо                Laskavo prosımo

Güle güle:                          До побачення                     Do pobaçennya

Teşekkür ederim:                Дякую                              D'yakuyu

UKRAYNA HABER

Kategori Gündem
Salı, 13 Aralık 2016 18:17

"Ukrayna'daki ki şehitlerimiz sahipsiz"

Ukrayna'nın batısında incelemelerde bulunan siyasetçi Hamit Puhaloğlu, Osmanlı devletin 1916 Rusya ile savaşırken şehit düşen askerlerin sahipsiz olduğunu bir büyükelçilik görevlisi, konsolosluk görevlisi göremediğini söyledi.

Anons Medya Gurubu'ndan Cenap Kürümoğlu'na konuşan siyasetçi Puhaloğlu, Ukrayna'nın batısında Galiçya olarak adlandırılan bölge 33 bin askerin savaşta şehit düştüğünü ancak Galiçya Bölgesi’nde bu tarihi anlatacak hiçbir şey yapılmadığını ifade etti.

Büyükelçilik ve konsolosluğu eleştirerek askerlerin orada sahipsiz olduğunu söyleyen Puhaloğlu, oraya “Atatürk Kültür Merkezi Galiçya Şehitleri” adında kültür merkezi yapılmasını istiyor.

Aslen Kırım Tatarı olan ve akrabalarımı bulmak için Ukrayna’ya gelen Puhaloğlu, Galiçya'daki düşüncelerinin hayata geçirilmememsi durumunda 2019 yılında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyacağını ve sırf bu gaye-i hayal için başkan olacağını iddia etti.

GALİÇYA ŞEHİTLERİ ATATÜRK'ÜN ARKADAŞLARI
Anons'a konuşan Puhaloğlu Galiçya'yı şu şekilde anlattı; "Galiçya, Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşı’ndan sonra 1916 yılında Keşan ve Uzunköprü’den 33 bin Çanakkale gazimizi Osmanlı devletinin Almanlarla birlikte Rusya ya karşı savaşmak için gönderdiği özel birliklerdir. Bunlar uzun boylu dil bilen, yakışıklı ve sağlıklı askerlerdir. Bu 33 bin askerin 12 bin - 13 bin civarı Galiçya’da şehit olmuşlar. Bu yıl da Galiçya’da ki şehitlerimizin 100. yıl dönümü ve bunların özelliği Çanakkale’nin 15. Kolordusundan seçilmiş altı tümen var. Bu tümenlerden de alaylar var. Alayların biri de 57. Alay. 57. Alayın merkezi de Tekirdağ. Yani orada ki şehit olan askerlerimiz Atatürk’ün arkadaşları."

Orada bu tarihi yansıtacak herhangi bir müze, askerlerin anılarını yaşatan bir şey yok mu? sualini Puhaloğlu, "Bir kültür merkezi yok. Ve bu bölgede hiç cami yok. Atatürk’ü anlatan bir özellik yok, müze yok. Yalnız, sahipsiz şehitlerimiz orda. Eğer biz o gün 13 bin şehidi vermeseydik belki de 1917-18’lerde İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar boğazı işgal ederlerdi. Musul, Kerkük elimizden gitmezdi." şeklinde cevapladı.

Galiçya'da bir kültür merkezi, aş evi, misafirhane, cami olması gerektiğini düşünen Puhaloğlu, buradaki kurulacak kültür merkezinin adının, “Atatürk Kültür Merkezi Galiçya Şehitleri” olmasını istiyor.

TİKA GİDİYOR MEZARLIĞI TAMİR EDİYOR
Kiev, Odesa ve Lviv'de incelemelerde bulunan Puhaloğlu, Ukrayna'da kaldığı süre zarfında bir büyükelçi görevlisi, konsolosluk görevlisi göremediğini buradaki Türklerin sahipsiz olduğunu dile getirdi.

TİKA'nın çalışmalarını da eleştiren Puhaloğlu, yaşayan insanlar için bir şey yapmayan TİKA'nın Sırbistan’da mezarlık tamir ettiğini söyledi.

UKRAYNALILAR ÇOK DİNDAR İNSANLAR ÇOK SAYGI DUYDUM
Ukraynalılar çok dindar insanlar çok saygı duyduğunu ifade eden Puhaloğlu, Ukraynalıların bütün çocukları ile birlikte kiliselere gittiğini dile getirdi.

ANONS MEDYA

Kategori Gündem

Beşiktaş’ın Ukrayna’da 6-0 kaybettiği Dinamo Kiev maçının öncesi ve sonrasında TC Kiev Büyükelçiliği'nin Beşiktaş taraftarını yalnız bıraktığı iddia edildi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Kiev’deki Beşiktaşlılardan Tolga Göksu, “Zor durumdakilere yardım istemek için aradığımız elçilik bile bizi yalnız bıraktı” dedi.


Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş’ın Ukrayna’da Dinamo Kiev’le oynadığı son maça İskoç hakem Craig Thomson’ın skandal yönetimi damga vurmuştu. 6-0 yenilen Beşiktaş’ı desteklemek için Türkiye’den giden 6-7 bin taraftarın ise sistematik ve planlı saldırılara uğradığı öne sürüldü.

İnşaat mühendisi Tolga Göksu, “Maç sonrasında mahsur kalan saldırıya uğrayan taraftarımız Ukrayna Büyükelçiliğimizi aradı. Fakat hiçbir telefon açılmadı. Türk vatandaşlarını Türkiye elçiliği de yalnız bıraktı. Bundan güç alan Kievliler saldırılarını da arttırdı. En büyük saldırılarda Türk restoranlarında ve işletmelerinde oturan vatandaşlarımıza yapıldı” dedi.

‘ÇİVİLİ SOPALARLA VURDULAR’

Avukat İnan Kaya ise, “Caddede taraftarımız sandığımız Beşiktaş bereli adamlar saldırdı. Yolda yürürken aniden saldırıyorlardı. Özellikle siyah beyaz forma giyerek tuzak kurdular. Çivili kemer ve sopalarla vurdular. Tam anlamıyla organize kurulan bir tuzağın içen düştük” diye konuştu.

Gazeteci Fırat Karadeniz ise yaşananları şöyle anlattı: “Maç öncesinde kaldığımız evin caddesinde bile herkes ırkçı saldırganların yapacaklarını konuşuyordu. Hep siyah giyen saldırganlar vardı. Ukrayna Otel’den stada daha yakın olan Otel Rus’a doğru yürürken stadyum çevresindeki Guliver AVM’de olaylar çıktığını öğrendik. İlk yarının bitiş düdüğüyle olaylar çıktı. Bir grup Beşiktaş tribününe pankartları çalıp kendi tribünlerine ters olarak astı. Kırılıp atılan koltuklara Beşiktaş taraftarı karşılık verince de polis müdahale etti”

Ülkelerine dönmek isteyen Beşiktaşlılar Kiev Havalimanı’nda da mahsur kaldı. Buzlanan pistten havalanamayan uçaklar saatlerce ertelendi. Öte yandan change.org’ta imza kampanyası başlatan Beşiktaşlılar, Dinamo Kiev’in UEFA’dan ceza almasını ve organizasyonlardan men edilmesini istedi.

HABERİN TAMAMINI MİLLİYET'TEN OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kategori Gündem

Ukrayna’nın yeni Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga 28 Eylül’de Ankara’daki görevine başladı.

Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Andriy Sıbiga, “Türk toprağına ayak bastım.Amacımız Ukrayna ile Türkiye arasında var olan güvenilir,dostluk ilişkilerini korumak ve daha da derinleştirmektir.” mesajını paylaştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü de, görevine başlayan Büyükelçi Andriy Sıbiga’yı telefonla arayarak tebrik etti.

Büyükelçilik mensuplarınca karşılanan Sıbiga'nın görevindeki bir diğer mesajı ise: "Stratejik ortaklığımız pratik sonuçlar ile kuvvetlendirilmelidir." şeklinde oldu.


Andriy Sıbiga, 22 Ağustos tarihinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği görevine atamıştı.


Andriy Sıbiga, 1975 yılında Ukrayna’nın Ternopil bölgesi Zboriv şehrinde dünyaya geldi. Lviv’deki İvan Franko Üniversitesi’nden mezun olan Sıbiga, uluslararası ilişkiler uzmanı, İngilizce tercümanı ve hukukçu kimliğine sahip.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nda 1997 yılından beri görev yapan Sıbiga, daha önce Ukrayna’nın Polonya Büyükelçiliğini yapmıştı. Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanlığı yapan Sıbiga, konsolosluk hizmeti ve uluslararası hukuk meseleleri ile ilgileniyor. Andriy Sıbiga, İngilizce ve Lehçe biliyor.

 

@erdogduy | YUNUS ERDOĞDU - yunuserdogdu@hotmail.com

Kategori Gündem

T. C. Kiev Büyükelçiliği'nin sözleşmeli personel alacağı bildirildi. T. C. Kiev Büyükelçiliği'nin resmi sistesinden başvuru şartlarına ilişkin yayınlanan duyuru şu şekilde:

T. C. Kiev Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Sinav Duyurusu , 10.08.2016

T. C. Kiev Büyükelçiliği’nde önümüzdeki dönemde münhal hale gelecek bir kadro için sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Üniversite mezunu olmak,

2. Çok iyi derecede Ukraynaca ve Türkçe bilmek (ilaveten, adayların Rusça ve İngilizce bilmesi tercih sebebidir),

3. İyi derecede bilgisayar (Word, Excel, Power Point, Outlook başta olmak üzere Microsoft Office programları ve internet uygulamaları) ve klavye kullanabilmek,

4. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

5. Sabıka kaydı bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya askerlik görevini yapma zorunluluğu bulunmamak,

7. Büro Hizmetleri ve Halkla İlişkiler alanlarında veya Sekreteryal görevlerde deneyim sahibi olmak tercih sebebi sayılacaktır,

8. Sürücü belgesi sahibi olmak.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Kimlik belgesi (Türk vatandaşı için Nüfus Cüzdanı, Ukrayna vatandaşları için Hüviyet Cüzdanı) örneği,  

4. Lisans/Lisansüstü diplomasının örneği,

5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6. Sabıkanın bulunmadığını gösterir belgenin örneği,

7. Her türlü iklim koşullarında çalışabileceğini ve seyahat etmeye engel hali bulunmadığını gösterir sağlık raporu örneği,

8. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

9. Referans olabilecek üç kişiye ait isim ve iletişim bilgileri.

III) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 9 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar
(18.00) elektronik posta, posta veya şahsen
mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında)
yapılabilir. Teknik nedenlerle meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir (elektronik posta ile yapılacak başvurularda alındı belgesi istenmesi, posta ile başvuruların taahhütlü olarak gönderilmesi tavsiye olunur).

IV) SINAV:

Sınava girerken II. Bölüm’de kayıtlı belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.  

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 13 Eylül 2016 Salı günü saat 09.30’da T.C. Kiev Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.


Sınav konuları:


Türkçeden Ukrainceye çeviri (1,5 saat)

Ukrainceden Türkçeye çeviri (1,5 saat)

b) Mülakat:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarih ve saati ayrıca duyurulacaktır.


V) KİEV BÜYÜKELÇLİĞİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Vul. Panasa Myrnoho 22, 01901, Kiev-Ukrayna

Telefon:
+380 44 281 07 50
+380 44 281 07 51

Faks: +380 44 281 07 94

E-posta: embassy.kiev@mfa.gov.tr

ukraynahaber

Kategori İş
Cumartesi, 30 Temmuz 2016 13:07

Türk büyükelçilerine tepkiler artıyor...

Türkiye'deki hain darbe girişimi akabinde, Türkiye büyükelçilerinin "bir kesimi" mesnetsiz bir biçimde suçlamaları hatta bazı ülkelerde yetkilerini aşarak görev yaptıkları ülkelerin iç işlerine dahi karışmalarına dünya genelinden gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Darbe karşıtlığını, masumları karalama kampanyasına çeviren Türk büyükelçiliklerin söylemlerine; ABD, Almanya, İngiltere, Senegal, Kırgızistan, Kazakistan, Endonezya gibi bir çok ülkeden güçlü ve haklı itirazlar geldi.

Büyükelçilere sert tepki veren dışişleri bakanları arasında Kosova Dışişleri Bakanı Hocay da yerini aldı.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın, gazeteci Berat Buzhala'nın Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı üzerine Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği nota, Kosova'da tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Enver Hocay, bu durumun "kabul edilemez" ve Büyükelçi'nin yetkisi dışında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın, Kosova Dışişleri Bakanlığı'na, Buzhala hakkında 'teröre teşvik' nedeniyle önlem alınmasını talep eden bir nota gönderdi. Gönderilen notanın basına sızmasıyla birlikte Büyükelçiliğe tepki gösterildi.

Tüm gözlerin çevrildiği Dışişleri Bakanı Enver Hocay ise "Hür Avrupa Radyosu'na" demeç verdi. Hocay, "Gönderilen nota olağan dışı, kabul edilemez ve Büyükelçi'nin yetkisi dışındadır" dedi. Kosova'da, ifade ve basın özgürlüğüne saygı gösterildiğini belirten Bakan Hocay, Buzhala'nın paylaşımını 'alaycı ve siyaset dışı' olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Hocay, dün Büyükelçi Kılıç ile konuşma fırsatı bulduğunu ve Bakanlığın görüşünün hiç kimsenin Kosova'nın yargı sistemine karışamayacağı yönünde olduğunu belirtti.

Hocay: "Kosova, prestijini ve uluslararası kredibilitesini korumayı amaçlayan küçük bir ülkedir" dedi.

BÜYÜKELÇİLER GERÇEK TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEDEN TEPKİ GÖSTERMİYOR?
Daha önce benzer tepkiler bizzat dışişleri bakanlıkları tarafından gerek resmi sitelerinde gerek birebir görüşmelerinde verilmiş ve bu tepkiler basına sızmıştı. Tepkilerin ortak yönü ise genellikle "darbelere karşıyız lakin masumların terörist gibi gösterilmesine de karşıyız" şeklinde oluyor.

Öte yandan söz konusu ülkelerdeki basın mensupları Türk büyükelçilerin; eğitim, dil ve kültür gibi medeni hayır faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruşları hakkında yoğun çaba sarf eden aynı çabayı bütün bu değerlere karşı savaş açmış uluslararası arenada terör örgütü olarak kabul edilen; PKK, IŞİD, El Nusra, El Kaide gibi guruplara göstermediğini merak ediyor.

ukraynahaber

Dış Kaynak: Radio Free Europe Radio Liberty

Kategori Dünya
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Yunus Erdoğdu

Ben, ezelden beri mülteciyim.

Ben, ezelden beri mülteciyim.

Yaklaşık yedi asır evvel Anadolu coğrafyasına iltica eden, Türkmen milleti...

Hits:405Devamı...

Referandum, sonuçlarına güvenir misiniz?

Referandum, sonuçlarına güvenir misiniz?

Toplumda, güven bunalımı var. İnsan, güvene en çok; fitnenin arttığı,...

Hits:2397Devamı...

İsmail Bahar

Nisan bahar türküsüdür

Nisan bahar türküsüdür

Nisan bitmek üzere, gec kaldığımı biliyorum ‘bahar’ demeye... Mart’ın 1’ini, 21...

Hits:2492Devamı...

Kayısı çiçeği

Kayısı çiçeği

Bahar vakti kar yağar mı?En azından hiç beklemeyiz yağacağını.Cenâb-ı Hakk’ın...

Hits:30415Devamı...

Şükrettin Aslanoğlu

Kutlu Doğumun Ya Rasulallah!

Kutlu Doğumun Ya Rasulallah!

Sensizliğin en büyük yaramız olduğu mevsimlerdeyiz Ya RasulAllah…Merhemimiz sen ol...

Hits:1518Devamı...

Kapkara bir gecede dolunay gibi

Kapkara bir gecede dolunay gibi

Şaban-ı Muazzam’ın 15. gecesi... Adlandırıldığı şekliyle Beraat Gecesi, Beraat Kandili...Karanlığı...

Hits:25534Devamı...

Kerem Aslan

Myanmar’a yardım! [2]

Myanmar’a yardım! [2]

Myanmar, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Burma, Birmanya Kasırgalar, yokluklar,yoksulluklar... Bazen bu sıkıntılarla, bazen...

Hits:363Devamı...

Myanmar’a yardım! [1]

Myanmar’a yardım! [1]

Myanmar önceden beri hep yardıma ihtiyacıyla tanıdığım, bildiğim bir ülke...

Hits:355Devamı...

Bilişim

[FOTO GALERİ] Kodak sahneye Ektra akıllı telefon kamera ile çıkıyor

[FOTO GALERİ] Kodak sahneye Ektra akıllı telefon kamera ile çıkıyor

Söz konusu fotoğraf makineleri olduğunda, birçoğumuz için Kodak markasının ayrı...

Hits:394Devamı...

Whatsapp, Ukrayna'da da çöktü!

Whatsapp, Ukrayna'da da çöktü!

Dünyada bir milyardan fazla kullanıcıya sahip akıllı telefon uygulaması Whatsapp'de...

Hits:14978Devamı...

Otomobil

Tam cadılık: yerli dedikleri Cadillac çıktı

Tam cadılık: yerli dedikleri Cadillac çıktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobilin prototipinin...

Hits:253960Devamı...

[FOTO GALERİ] Türkler, Ukraynalılardan 20 yılsonra Lexus ile tanışacak

[FOTO GALERİ] Türkler, Ukraynalılardan 20 yılsonra Lexus ile tanışacak

Japon otomotiv devi Toyota’nın 1989’da kurduğu lüks segment markası Lexus,...

Hits:355198Devamı...

Flag CounterAlexa Certified Traffic Ranking for http://ukraynahaber.com/

TÜRK BASINI
Birgün
Cumhuriyet
Yeni Asya